Beeld: Typetank

Achterban stemt in met nieuwe cao mbo

Leden van de AOb stemmen in grote meerderheid in met de nieuwe cao voor het mbo. Ruim 84 procent gaf dit aan in de peiling. Ook de andere bonden en de MBO-raad, die de besturen vertegenwoordigt, hebben ingestemd. De cao mbo is daarmee definitief.

De peiling is door 1349 AOb-leden uit het mbo ingevuld; 84,4 procent (1139 leden) stemde in met het onderhandelaarsakkoord en 15,6 procent (210 leden) wees het af. De AOb-sectorraad, die het finale oordeel geeft, stemde afgelopen woensdag in met het akkoord. AOb-bestuurder Henrik de Moel is tevreden. “Ik ben blij dat zoveel leden de moeite hebben genomen om te reageren op het akkoord en er in grote meerderheid mee instemmen.”

Begin juni maakten de onderhandelaars bekend dat er een nieuw akkoord voor het mbo lag met daarin een loonsverhoging van 4,2 procent en een eenmalige uitkering van 600 euro bruto. Deze salarisverhoging keren de schoolbesturen in juli uit. Gebruik alvast de Salarischeck van de AOb om een indicatie te zien van hoe jouw loonstrook er in die maand uitziet.

Opgeplust

Naast het loon zijn er afspraken gemaakt over een hogere reiskostenvergoeding. Die is verhoogd van 15 naar 19 eurocent per kilometer en schoolbesturen vergoeden 30 kilometer per dag meer. Voor oudere collega’s komen er meer mogelijkheden om minder te werken tegen inlevering van loon.

‘Het is fijn dat zoveel leden de moeite hebben genomen om te reageren op het akkoord en met grote meerderheid instemmen’

Over het carrièreperspectief en het doorgroeien naar hogere salarisschalen is in deze cao vastgelegd dat er geen verdere daling mag zijn van het aantal mensen in de hogere salarisschalen LC en LD. De AOb lobbyt met de MBO raad bij de politiek om 90 miljoen euro structureel geld los te krijgen.

Perspectief

In de open opmerkingen schrijven leden: ‘Goed werk, dank hiervoor’, ‘Mooi akkoord’ en ‘prima loonsverhoging en kilometervergoeding.’ Wel wordt het carrièreperspectief regelmatig genoemd als iets waar werk van gemaakt moet worden. ‘Er is te weinig perspectief voor jonge werknemers om carrière te kunnen maken en ik mis aanpassingen in het generatiepact. Als de MBO raad hier niet over kan spreken, omdat ze afhankelijk zijn van het ministerie dan moeten we maar met het ministerie onderhandelen.’

Eerder zei De Moel al over het verbeteren van de carrièreperspectieven dat hij er graag verdere afspraken over maakt. ‘Maar het is lastig om dit te doen zonder extra geld. Vandaar dat we samen met de MBO raad optrekken om dit voor elkaar te krijgen.’ Onlangs stuurden de onderwijsorganisaties samen een brief aan de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Bekijk hoe je nieuwe loonstrook eruitziet via de handige tool van de AOb: de Salarischeck. Op de cao-pagina vind je alle hoofdpunten en afspraken uit dit akkoord terug.

Meer nieuws

Autonomie staat onder druk

De vrijheid om je werk op eigen wijze te kunnen doen, staat op veel scholen onder druk. Personeel in het onderwijs heeft het gevoel vooral... LEES VERDER