Er ligt een onderhandelaarsakkoord voor het mbo: alle medewerkers krijgen 4,2 procent loonsverhoging.
Er ligt een onderhandelaarsakkoord voor het mbo: alle medewerkers krijgen 4,2 procent loonsverhoging.

Beeld: Typetank

Meer loon en hogere reiskostenvergoeding in mbo

Alle mbo-medewerkers krijgen per 1 juli 2022 een loonsverhoging van 4,2 procent en een eenmalige uitkering van 600 euro bruto bij een voltijdbaan. Ook de reiskostenvergoeding gaat omhoog: van 15 cent naar 19 cent per kilometer. Oudere collega’s krijgen iets meer mogelijkheden om loon in te leveren in ruil voor minder werkuren.

Dat staat in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het mbo. AOb-bestuurder Henrik de Moel legt het akkoord positief voor aan de achterban. “De loonsverhoging is in lijn met die in andere sectoren en hoewel we beseffen dat het niet alle kosten zal dekken, is de reiskostenvergoeding verbeterd. Daar ben ik tevreden over.” Ook de andere onderwijsorganisaties gaan het akkoord nu voorleggen aan hun achterban.

Salaris

De nieuwe cao loopt van 1 mei 2022 tot 1 juni 2023. De Moel verwacht dat alle mbo-medewerkers hun structurele loonsverhoging en de eenmalige uitkering van 600 euro bruto bij een voltijdbaan -de rest naar rato van het dienstverband – in juli of augustus uitgekeerd krijgen. Dat ligt aan hoe snel de administratie op de instelling dit verwerkt.

De loonsverhoging en eenmalige uitkering zien medewerkers in juli of augustus op hun loonstrook terug

Naast de loonsverhoging gaat de reiskostenvergoeding omhoog van 15 eurocent naar 19 eurocent per kilometer. “Ook vergoeden schoolbesturen nu tot maximaal 50 kilometer woon-werkverkeer en dit gaat naar 80 kilometer per werkdag”, zegt De Moel. “Dat is goed nieuws voor de collega’s.”

Het verbeteren van het carrièreperspectief -en het terechtkomen in hogere salarisschalen- vinden zowel de bonden als de MBO-raad een belangrijk thema. In het onderhandelaarsakkoord staat dat het onderscheid tussen instellingen in de Randstad en daarbuiten ‘ongewenst’ is. Nu krijgen mbo-instellingen in de Randstad namelijk geld van het ministerie van Onderwijs om meer personeel naar hogere salarisschalen te laten doorstromen. De Moel: “Wij zijn al een tijd hard aan het lobbyen om 90 miljoen euro structureel te krijgen, zodat alle scholen hiervoor de mogelijkheid krijgen.” Onlangs stuurden de bonden en de MBO-raad daarover samen nog een brief aan de Tweede Kamer.

‘Wij zijn al een tijd hard aan het lobbyen om 90 miljoen euro structureel te krijgen om de carrièreperspectieven te verbeteren’

De Moel: “In dit akkoord hebben we opnieuw vastgelegd dat er geen verdere daling mag zijn van het aantal mensen in de hogere salarisfuncties LC en LD. We willen verdere afspraken maken, maar het is lastig om dat te doen zonder extra geld, want in een cao leg je iets vast voor het hele land. Niet alleen voor een deel van de medewerkers. Vandaar ook dat we samen optrekken hierin.”

Keuzemogelijkheid

Voor oudere collega’s komt er met het nieuwe akkoord een extra keuzemogelijkheid bij in het kader van duurzame inzetbaarheid. Nu is het zo dat medewerkers van 57 jaar een halve dag (0,1 fte) minder kunnen werken en daarvoor 45 procent van die halve dag zelf moeten betalen. Medewerkers in lagere loonschalen betalen minder. Zijn medewerkers 60 jaar dan kunnen ze nog eens een halve dag inleveren, maar die betalen ze volledig zelf. Deze regeling blijft bestaan, er komt alleen nog een extra optie bij. De Moel: “Collega’s die 62 jaar zijn en nog geen gebruikmaken van de regeling op 57-jarige leeftijd kunnen ook besluiten om één dag minder te werken (0,2 fte) en betalen daar zelf 45 procent aan mee. Collega’s in lagere schalen betalen 30 procent zelf. Niet iedereen is hetzelfde, sommigen houden het langer vol om veel te werken dan andere collega’s.”

Voor oudere collega’s komt er met het nieuwe akkoord een extra keuzemogelijkheid bij

Ouderschapsverlof

Voor onderwijsmedewerkers die vanaf 1 augustus 2022 een kind krijgen, verandert het ouderschapsverlof vanwege nieuwe wetgeving. Ze krijgen er meer betaald ouderschapsverlof bij, want het mbo kende al een betaalde regeling. De Moel: “Het ouderschapsverlof ziet er nu als volgt uit: in het eerste levensjaar van het kind kunnen mbo-medewerkers 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen naar rato van hun dienstverband. Ze leveren dan 30 procent zelf in. Het gaat tot een maximum UWV-dagloon en dat kun je vergelijken met einde LB-schaal. Daarna is er nog de huidige regeling van 415 uur betaald ouderschapsverlof waarbij medewerkers 45 procent zelf betalen. Dit alles heeft geen invloed op de pensioensopbouw.”

Verder moeten alle mbo-scholen voor 1 juni 2023 een thuiswerkregeling op papier hebben staan en deze aan de bonden sturen voor het jaarlijkse overleg. Deze regeling moet met de ondernemingsraad worden afgestemd en omvat afspraken zoals het aantal dagen thuiswerken en vergoedingen voor werkmeubilair.

Alle AOb-leden ontvangen per mail een peiling, zodat ze kunnen laten weten wat ze vinden van het akkoord. Op woensdag 8 juni (tussen 17.00 en 18.00 uur) en op donderdag 9 juni (19.30uur) zijn er online informatiebijeenkomsten waarin De Moel de afspraken toelicht en vragen beantwoordt. Geef je op via de agenda.

Lees de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord.

Meer nieuws