AOb-leden uit het hbo zijn over het algemeen tevreden met de nieuwe cao, maar er zijn ook vragen. Vooral over opschaling.
AOb-leden uit het hbo zijn over het algemeen tevreden met de nieuwe cao, maar er zijn ook vragen. Vooral over opschaling.

Beeld: Pixabay

Achterban akkoord met cao-hbo

De AOb-achterban heeft ingestemd met de nieuwe cao in het hbo. Werkgevers en de leden van andere bonden ook. Dat maakt het eind mei afgesloten akkoord definitief.

In de nieuwe cao is 2,75 procent loonsverhoging afgesproken, plus een eenmalige uitkering van 880 euro dat het personeel deze maand op zijn rekening krijgt. Dat bedrag is bruto en naar rato van het dienstverband.

Unaniem

Negen van de tien AOb-leden in het hbo ging vorige week akkoord met de nieuwe cao die loopt van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. De twintigkoppige sectorraad, een afvaardiging van deze leden, was unaniem positief.

Al riep de cao ook vragen op, blijkt uit een enquête die de AOb hield onder zijn hbo-leden. Aanleiding is een gedragsregel voor werkgevers die in het akkoord is opgenomen. De regel houdt in dat wanneer een hbo-instelling adverteert voor een nieuwe collega en daarbij een masteropleiding eist, daar voortaan ook een masterfunctie en dus een ‘master-salaris’ – lees: een salaris in schaal 11 – tegenover moet staan. En niet in schaal 10, zoals dat in de praktijk nog vaak gebeurt.

‘Bij onze opleiding is het in aanmerking komen voor een hogere schaal een kwestie van willekeur’

Uit de opmerkingen in de AOb-enquête blijkt dat ook zittende docenten met een mastertitel op zak, die ook ‘master-taken’ uitvoeren, vaak nog niet het salaris krijgen dat bij hun functie hoort. ‘Bij onze opleiding is het in aanmerking komen voor een hogere schaal een kwestie van willekeur’, deelt één van hen. ‘Docenten zitten jaren achtereen in dezelfde schaal (…) ongeacht inzet en kwaliteiten.’ Een ander geeft aan: ‘Ik voel mij niet gehoord en zelfs belazerd als nieuwe docenten voorrang krijgen op de huidige docenten.’

Melden

Roelf van der Ploeg, AOb-sectorbestuurder voor het hbo, legt uit dat ook voor zittend personeel geldt dat wanneer zij een masteropleiding hebben afgerond én ingezet worden op zogenaamde master-taken – denk aan het ontwikkelen van onderwijs – ze in schaal 11 thuis horen. “Dat is gewoon het huidig geldende systeem. We weten dat een aantal hogescholen dit principe niet juist toepast.”

De AOb roept leden die dit betreft op zich te melden. Van der Ploeg: “Als je denkt dat je eigenlijk een schaal 11 functie hebt, meld je dan bij de juridische dienst van de AOb. Daar zitten juristen met verstand van functiewaardering.” De AOb heeft op deze manier al een aantal leden aan het rechtmatige salaris kunnen helpen.

Wat verder opvalt in de reacties op de peiling is dat sommige leden hadden gehoopt dat de AOb er meer uit had uitgesleept dan 2,75 procent over negen maanden, plus de eenmalige uitkering. Terwijl anderen juist minder hadden verwacht: ‘Prima akkoord, maar het voelt een beetje raar gezien de door de corona ontslagen werknemers en mensen die het nu financieel moeilijk hebben.’

Lid worden

 

Meer nieuws