Beeld: Pixabay

72 miljoen aan corona-subsidie terug naar staatskas

Dit voorjaar is 72 miljoen euro aan subsidie voor het inhalen van corona-achterstanden blijven liggen, waarvan 46 miljoen in het primair onderwijs en 24 miljoen in het voortgezet onderwijs. Het geld is teruggestort naar de staatskas, bleek onlangs uit de onderwijsbegroting.

Bij de twee aanvraagrondes in april en juni dit jaar, lag in totaal 245 miljoen euro klaar voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De subsidie was bedoeld voor het opzetten van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s buiten de reguliere les, zoals zomer- of herfstscholen, weekendactiviteiten of een verlengde schooldag. Per leerling was een bedrag van 900 euro beschikbaar.

Bijgevuld

De subsidierondes dit voorjaar waren een vervolg op het steunpakket van 244 miljoen euro dat in mei 2020 werd aangekondigd. Die geldpot werd vorig jaar wel helemaal benut. Sterker nog, vanwege de belangstelling is het bedrag uiteindelijk opgehoogd naar 278 miljoen. Die animo was reden om begin dit jaar de kas weer bij te vullen met 245 miljoen. Terwijl de subsidiepot werd bijgevuld, kwam onderwijsminister Arie Slob met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op de proppen, het eenmalige steunpakket van 8,5 miljard euro waarmee scholen direct aan de slag moesten.

Vraag is in hoeverre het NPO een rol speelde - naast vaker genoemde factoren als een tekort aan leraren om de extra lessen te verzorgen. Een OCW-woordvoerder kon nog geen verklaring geven, volgens de VO-raad is het “gissen” waarom het geld is blijven liggen.

Verwarring

Bij de PO-raad hebben ze daar wel ideeën over. Naast de beperkte aanvraagtijd merkt de woordvoerder op: "Scholen waren vooral bezig met het NPO, en de plannen die daarvoor nodig waren. Ze hadden daardoor minder behoefte aan de laatste tranche van het subsidieprogramma voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s." Bovendien ontstond er ‘verwarring’ over de verschillende potten met geld die beschikbaar waren gesteld. "We begrepen dat veel mensen het idee kregen dat de subsidieregeling als het ware opging in het NPO", aldus de woordvoerder.

In totaal zijn 8670 aanvragen toegekend in 2020 en 2021 voor in totaal 451 miljoen euro, aldus DUO. Een groot deel van de scholen maakte ervan gebruik. Veruit het populairst was de verlengde schooldag (vooral in het po), op grote afstand gevolgd door zomer- en herfstscholen.

Meer nieuws