Actievoeren werkt, bleek gisteren toen het kabinet een extra investering van 460 miljoen toezegde.
Actievoeren werkt, bleek gisteren toen het kabinet een extra investering van 460 miljoen toezegde.

beeld: Fred van Diem

‘460 miljoen meteen inzetten voor betere omstandigheden op de scholen’

Een kabinet dat steeds de poot stijf hield, dat vasthield aan het regeerakkoord en geen extra investeringen in het onderwijs wilde doen, heeft 460 miljoen euro geboden. Dat bod heeft de AOb geaccepteerd. “Maar”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. “Ik snap dat er ook een hoop frustratie zit bij onze leden.” Voor de AOb is het convenant een eerste stap naar structurele oplossingen.

Actievoeren werkt, bleek gisteren toen het kabinet een extra investering van 460 miljoen euro toezegde. Een onverwachte wending in een actietraject dat al jaren duurde. Voor de zomer legden de gezamenlijke vakbonden en werkgevers een noodclaim van 423,5 miljoen euro neer bij het kabinet. Dat geld moest er komen om goed onderwijs te garanderen voor onze kinderen. Om de werkdruk te verlagen, de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs te dichten en het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Leraren die lesgeven in het speciaal onderwijs zouden er beter mee beloond worden, net als personeel op scholen in achterstandswijken.

‘Jarenlang hebben we gehoord van de minister: Er komt geen cent bij’

Liesbeth Verheggen: “Jarenlang hoorden we van de minister: Er komt geen cent bij. Vooral de AOb is daar niet mee akkoord gegaan en heeft veel actie gevoerd, de leraren zelf hebben grote druk uitgeoefend op de politiek. Dat heeft ertoe geleid dat we een gesprek hebben gehad met de minister-president die heeft erkend dat er een maatschappelijk probleem is. Die erkenning heeft in het bod van 460 miljoen euro geresulteerd. Dat bod moeten we nu pakken, we moeten dit meteen vertalen naar betere omstandigheden voor onze mensen op de scholen.” Als de AOb het convenant dat gisteren is getekend door onderwijsminister Arie Slob, de werkgevers en de gezamenlijke vakbonden, niet had getekend, waren de onderhandelaars niet welkom geweest aan de cao-tafel waar het geld verdeeld wordt.

‘Ik vind dat we de tijd moeten pakken om ook te kijken waar we vandaan zijn gekomen. Wat is bereikt’

In het convenant is 16,5 miljoen euro structureel opgenomen voor extra salaris voor docenten in het voortgezet speciaal onderwijs. De overige 443,5 miljoen die is toegezegd, is incidenteel geld. Terwijl de AOb gaat voor structurele oplossingen om de werkdruk in primair en voortgezet onderwijs omlaag te brengen en de salarissen omhoog. “Ik snap dat er een hoop frustratie zit bij onze leden. Ik vind dat we de tijd moeten pakken om ook te kijken waar we vandaan zijn gekomen. Wat is bereikt”, zegt Verheggen. “En gelijktijdig zeggen wij dat het nieuwe kabinet met structurele oplossingen moet komen.”

Loonkloof

Er is nu een eerste stap gezet. “Met dit geld kunnen we de cao’s beter maken en we beginnen dan met de cao voor het primair onderwijs. Door dit convenant kan het huidige bod van de werkgeversorganisatie PO-raad omhoog. We gaan nu als de bliksem om tafel om goede afspraken te maken voor een nieuwe cao waarin de loonkloof met het voortgezet onderwijs verder wordt verkleind.”

‘We kwamen van 0 euro en hebben nu 460 miljoen’

Ondertussen blijft de AOb druk uitoefenen op de politiek. “We gaan zorgen dat politieke partijen zich gaan verbinden aan structurele oplossingen.” Op sociale media wordt de AOb een slappe houding verweten. Want met het tekenen van het convenant is de juridische grond om de staking uit te roepen, komen te vervallen. De stakingsoproep voor 6 november is ingetrokken, de stakingskas is gesloten. Verheggen: “Daar word ik geen cent beter van. Wij hebben een stakingskas die we inzetten als we resultaat behalen. We kwamen van 0 euro en hebben nu 460 miljoen. Er valt nu niets meer te winnen als we de stakingskas openzetten. Maar ik snap de frustratie, de actiebereidheid was hoog. Die actiebereidheid, de druk die leraren zelf hebben uitgeoefend, hebben effect gehad.” Het dagelijks bestuur legt de komende dagen verantwoording af aan het hoofdbestuur, de sectorraden en de algemene vergadering van de AOb.

Luister ook naar een interview met AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen op NOS radio 1.
Lees ook de veelgestelde vragen over het convenant.

Meer nieuws