Word actief bij de AOb!

De AOb is een organisatie van en voor leden. Dat betekent dat we niet zonder de inbreng van onze leden kunnen. Word actief voor de AOb in één van onze rayons, sectoren, groepen, afdelingen of als consulent. Jouw stem is belangrijk!

Actief worden bij de AOb kan op verschillende manieren. Zo kun je meehelpen bij acties of contactpersoon worden. Meepraten en meebeslissen kan ook op meerdere manieren bij de AOb. Hieronder een overzicht met alle mogelijkheden. Doe mee!

Commissie Talent

Wij zijn altijd op zoek naar ambitieuze collega’s die zich in willen zetten voor onze club. Wil jij iets betekenen voor de AOb en het onderwijs op landelijk niveau maar weet je niet waar je moet zijn? Of wil je de opties voor doorgroeien binnen de AOb bespreken? Neem contact op met de Commissie Talent via bestuur@aob.nl

Meedoen

Vrijwilliger bij acties

Help je mee bij de acties die we organiseren? Bijvoorbeeld bij een manifestatie, demonstratie of een staking? Bij elke actie is de AOb op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen. Lijkt jou dit iets? Meld je aan via bestuur@aob.nl

AOb-contactpersoon

Zo’n 1500 leden zijn AOb-contactpersoon. Zij zijn de verbindende schakel tussen het onderwijspersoneel op een school en de AOb. Als contactpersoon ontvang je van de AOb nieuwsberichten over onderwijsontwikkelingen en deze informatie geef je door aan al jouw collega’s op school. Dit kan via postvakken, maar ook digitaal via de mail of via een prikbord op jouw school. Wil jij contactpersoon worden voor de AOb? Meld je aan en lees meer via deze link. 

Geef je mening in de klankbordgroep

Wil je graag af en toe jouw mening geven over een bepaald onderwerp? Houd de agenda van de AOb in de gaten. Ga naar: AOb.nl/agenda

Vakbondsconsulent

Als vakbondsconsulent bied je rechtspositionele ondersteuning aan individuele leden. De AOb geeft hiervoor cursussen zodat jij alles weet over de cao. Je blijft in dienst bij het schoolbestuur en jouw werkgever ontvangt een bedrag om je vervanging te betalen. Vaak werk je twee dagen per week voor de AOb. Interesse? Houd de vacature-pagina in de gaten.

Sectorconsulent met mr-taken

Als sectorconsulent met mr-taken heb je contact met medezeggenschapsraden in de regio. Op de ene school bouw je aan de relatie met de AOb, op een andere school versterk je deze band. Ook werk je mee aan landelijke en regionale campagnes. Jouw schoolbestuur ontvangt een bedrag om je vervanging te betalen. Vaak gaat het om één of twee dagen per week. Kijk voor vacatures op deze pagina. 

Sectorconsulent

Lijkt het je leuk om andere scholen te bezoeken en wil je werken in het onderwijs combineren met het werken voor de AOb? Als sectorconsulent bezoek je veel scholen bij jou in de buurt. Zo weet je snel wat collega’s bezig houdt en zorg je ervoor dat de AOb met deze onderwerpen aan de slag kan. Jouw schoolbestuur ontvangt een bedrag om je vervanging te betalen. Vaak gaat het om één of twee dagen per week.

Koos Marinus is leerkracht op de Eerste Openluchtschool in Amsterdam en werkt bij de AOb als sectorconsulent. (Beeld: Fred van Diem)

Leerkracht Koos Marinus is sectorconsulent bij de AOb. Hij bezoekt één dag per week scholen in Amsterdam. “Ik doe dat niet om zieltjes te winnen voor de AOb maar om te kijken wat er speelt en om te inventariseren of er behoefte is aan informatie over bijvoorbeeld de cao. Soms is er geen tijd of kom ik op een ongelegen moment, in dat geval geef ik mijn visitekaartje af en vertrek ik weer. Op andere momenten raak ik in gesprek met mensen, of sta zelfs te spreken in de lerarenkamer.”

Net als Koos sectorconsulent worden? Houd de vacature-pagina in de gaten.

PR-consulent

Als pr-consulent bezoek je pabo’s en lerarenopleidingen. Zo weet je wat studenten bezighoudt. Ook geef je korte workshops en kun je studenten overtuigen om lid te worden van de AOb. Vaak werken pr-consulenten één dag voor de AOb. Jouw schoolbestuur ontvangt een bedrag van de bond om je vervanging te betalen. Interesse? Bekijk de vacature-pagina. 

Meebeslissen en meepraten

Je kunt bij de AOb in verschillende raden of groepen invloed uitoefenen op het beleid of meebeslissen. Hieronder een overzicht waarin jij je stem kunt laten horen.

Sectorraad

De AOb heeft vier onderwijssectoren: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs. Voor iedere sector is er een sectorraad waarin ongeveer vijftig leden uit de sector zitten. Deze mensen spreken zich uit over de arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke zaken die binnen hun sector spelen.

Ook in de sectorraad actief worden? Via jouw rayon kun je afgevaardigde worden in de sectorraad van jouw onderwijssector en zo directe invloed uitoefenen op cao-onderwerpen en andere thema’s die belangrijk zijn in jouw werk. Stuur een mail naar bestuur@aob.nl

Sectorbestuur

Elke sector binnen de AOb heeft een sectorbestuur. De sectorraad (zie hierboven) kiest een sectorbestuur die de vergaderingen van de sectorraad samen met de leden van het hoofdbestuur voorbereidt. Als lid van een sectorbestuur bepaal je de agenda van een sector binnen de AOb en ben je goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Een lid van het sectorbestuur heeft een zittingstermijn van vier jaar. Kijk voor vacatures op deze pagina. 

Algemene vergadering

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan binnen de AOb. Deze vergadering bestaat uit een honderdtal AOb-leden. Zij bepalen onder meer het beleid en de doelstellingen van de bond. Ook stelt de AV de begroting en de jaarrekening vast, en benoemt de AV het dagelijks bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de AV. Je kunt afgevaardigde worden in de algemene vergadering via jouw rayon. Mail voor meer informatie naar: bestuur@aob.nl 

Meest gestelde vragen


 • Waarom is het belangrijk om actief te worden binnen de AOb?

  Behalve arbeidsvoorwaarden maakt de AOb zich hard voor veel meer zaken die nodig zijn voor goed onderwijs, zoals passend onderwijs en onderwijsbudgetten. Daarvoor zijn mensen uit het onderwijs onmisbaar. Zij weten wat er speelt en kunnen goed inschatten of bepaalde veranderingen wel of niet goed zijn voor de onderwijspraktijk.

 • Hoe kan ik actief worden?

  Dat kan op verschillende manieren. Je kunt meepraten door bijvoorbeeld bijeenkomsten van sectorraden, groepen en afdelingen te bezoeken. Je kunt meedoen door je aan te sluiten bij de sectorraad of door consulent te worden. Meebeslissen kan door je verkiesbaar te stellen voor het sectorbestuur, hoofdbestuur of de algemene vergadering.

 • Vergaderen is niet mijn ding, maar ik wil me wel inzetten voor de AOb. Wat kan ik dan het beste doen?

  De AOb zoekt regelmatig leden die als consulent aan de slag willen. Dat kan als vakbondsconsulent op het hoofdkantoor in Utrecht waarbij je leden telefonisch te woord staat over individuele juridische of arbeidsrechtelijke vraagstukken. Een andere optie is sectorconsulent of pr-consulent, in die functies bezoek je scholen, geef je voorlichting en houd je voeling met wat er speelt op de werkvloer.

 • Ik wil wat doen, maar wil daar liever geen dag of dagdeel voor vrijmaken. Is er iets wat ik toch kan doen?

  Jazeker. Ongeveer 1500 leden zijn AOb-contactpersoon. Zij vormen de verbindende schakel tussen het onderwijspersoneel op een school en de AOb door bijvoorbeeld informatie en nieuwsberichten door te geven aan collega’s. Verder kun je ook je stem laten horen via de ledenpeilingen die de AOb regelmatig doet.

 • Welke voordelen heeft het om actief te zijn?

  Als actief lid zit je dicht op het vuur. Naast je werk in de klas kun je het verschil maken op landelijk niveau. Je bent goed op de hoogte van de thema’s waarvoor de AOb zich hard maakt en je kunt daar invloed op uitoefenen. Verder groeit je netwerk enorme en ontwikkel je vaardigheden op het gebied van presenteren, debatteren, communiceren of besturen.

 • Krijg ik betaald voor het werk dat ik doe voor de AOb?

  Sommige functies bij de AOb zijn vrijwillig. Voor hoofdbestuurders, consulenten of groeps- of sectorbesturen zijn wel uren beschikbaar. Jouw werkgever ontvangt dan compensatie om jou vrij te stelen van werkzaamheden op school voor het doen van vakbondswerk.

 • Komt de AOb ook op voor specifieke groepen in het onderwijs?

  Ja! Er zijn diverse afdelingen binnen de AOb actief die de belangen van groepen collega’s behartigen. Zo is er de groep Kleurrijk die zich onder andere inzet voor diversiteit in het onderwijs. Verder komen de CVHO (protestants-christelijk onderwijs) en Sint Bonaventura (rooms-katholiek onderwijs) op voor leden die hun eigen christelijke identiteit willen uitdragen in hun werk. De Groene Golf is een actiegroep voor docenten tot 35 jaar die de positie van jong onderwijspersoneel een krachtig en positief kritisch gezicht wil geven. De groep postactieven richt zich op de belangen van die groep door activiteiten te organiseren en onder andere te wakrn over het pensioen van de leden die bij pensioenfonds ABP zijn aangesloten. En dan zijn er nog meer groepen en afdelingen. Wil je weten welke? Kijk dan op op deze pagina voor een overzicht.

   

 • Ik werk wel in het onderwijs maar sta niet voor de klas. Kan ik ook wat doen?

  Graag. De AOb telt ook twee groepen voor mensen met leidinggevende (Directiegroep primair onderwijs) en onderwijsondersteunende functies (OOP). Ook bij die groepen is alle hulp welkom. Ook bij de sectorraad van de sector waarin jij werkt, is jouw inbreng van belang.

 • Moet ik als actief lid vaak naar het hoofdkantoor van de AOb in Utrecht?

  Nee, in principe niet. De AOb heeft Nederland verdeeld in vijf rayons: zuidwest (kantoor in Rotterdam), noordwest (Utrecht), zuid (Eindhoven), oost (Deventer) en noord (Groningen). Als actief lid in de rayons doe je je werk in jouw eigen regio. Sommige bijeenkomsten zijn ook online te volgen. Houd de agenda op AOb.nl in de gaten.