Vier tips: waar je op moet letten bij een tijdelijk contract

De AOb wil dat onderwijspersoneel zoveel mogelijk een vast contract krijgt. De Sociaal-Economische Raad adviseerde dit voor de zomer ook aan het demissionaire kabinet. Toch zijn er nog steeds veel collega’s die een tijdelijk contract hebben. Waar moet je dan op letten? 1. Lees je in

  Zorg dat je altijd op de hoogte bent van jouw rechtspositie. Soms heb je na twee jaar al recht op een vast contract, terwijl er ook situaties zijn waarbij dit pas na vier jaar is. Pak daarom jouw cao erbij en lees die door. Sommige scholen of instellingen hebben aanvullende regelingen. Vraag dit na bij de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. Kom je er niet uit? Leg de vraag dan aan de AOb voor.

 2. Vergelijk met andere schoolbesturen

  Werk je in het primair of voortgezet onderwijs? Bezoek de site benchmarkpovo.nl en bekijk de verhouding tussen vaste en tijdelijke contracten. Het is mogelijk om de cijfers van je eigen schoolbestuur te vergelijken met andere besturen. Dit kan je helpen bij het gesprek hierover. Vooral ook interessant voor medezeggenschapsraden. Mr-leden kunnen aan de hand hiervan onderbouwd met het initiatiefrecht het onderwerp flexwerken aan de kaak stellen.

 3. Zet toezeggingen 'op schrift'

  Informeer geregeld bij jouw leidinggevende aan welke voorwaarde(n) je moet voldoen om voor een vast contract in aanmerking te komen. Leg dit schriftelijk vast, zodat je er later op kunt terugkomen.

 4. Laat je niet paaien door detacheringsbureaus

  Benaderd door een detacheringsbureau met mooie lokkertjes, zoals hogere inschaling, leaseauto of een reiskostenregeling? Weet dat je dan vaak onder de cao uitzendkrachten valt en een slechter pensioen krijgt en geen eindejaarsuitkering of betaald ouderschapsverlof. Ook kun je geen aanspraak maken op bovenwettelijke regelingen bij ziekte en werkloosheid.