Negen tips voor een succesvolle combinatiegroep 2/3

Meestal gebeurt het uit nood en niet uit pedagogisch oogpunt. Te weinig leerlingen om een groep 2 samen te stellen, niet genoeg kinderen voor een groep 3. Dan maar samen. De combinatiegroep 2/3 kan de leerkracht heel wat kopzorgen opleveren. Want: hoe leer je kinderen lezen in een klas vol spelende kleuters? Het is te doen en heeft soms zelfs grote voordelen. 1. Zie de twee groepen als één groep

  Binnen een thema kun je naar leeractiviteiten zoeken die aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Zo geef je dus onderwijs op maat.

 2. Wees geen methodeslaaf

  Als je de methodes voor bijvoorbeeld groep 3 stap voor stap wilt doorlopen, is er te weinig tijd voor groep 2. Maar een methode is niet zaligmakend. Haal dat uit de methodes wat jij nodig hebt, maar trek verder je eigen plan. Natuurlijk moeten de leerlingen in de gaten gehouden worden. Ze mogen zich er niet van af maken. Maar meestal zijn de kinderen zo enthousiast over een thema dat ze dat ook niet doen. Omdat ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen stukje binnen dat thema, zetten ze zich volledig in.

 3. Nog bewuster plannen en organiseren

  Onderwijstijd is heel kostbaar. Zeker in een combinatiegroep. Je moet in een combinatiegroep goed organiseren. Maak de groep ervan bewust dat ze bijvoorbeeld niet de huishoek in mogen wanneer groep 3 instructies krijgt, want daarin wordt veel lawaai gemaakt. Ook mogen ze de meester of juf tijdens de instructietijd niet storen.

 4. Vraag collega's om hulp wanneer nodig

  Schroom vooral niet bij je collega’s aan te kloppen, wanneer je tegen moeilijkheden aanloopt. Wanneer een school een groep 2/3 samenstelt, is dat een beslissing van het team. Dus moet je ook als team eventuele problemen het hoofd zien te bieden.

 5. Neem eens een kijkje in andermans keuken

  Ga eens kijken bij een combinatiegroep op een andere school. Wat is daar de aanpak? Je kunt leren hoe je het wel en misschien vooral niet wilt doen, en zo komen tot je eigen invulling.

 6. Blijf een beroep doen op de zelfredzaamheid van de leerlingen

  Wanneer je met taken werkt, zijn kleuters erg zelfstandig. Op veel scholen wordt dat door het werken met methodes in groep 3 de kop weer ingedrukt. Voorkom dat. Door die combinatiegroepen blijf je een beroep doen op de zelfstandigheid van leerlingen, ook in groep 3. Daar hebben ze de rest van hun leven iets aan.

 7. Probeer de eerste weken hulp te krijgen van een stagiair of onderwijsassistent

  Aan het begin van het jaar kan dat beroep op de zelfredzaamheid wat teveel gevraagd zijn. Omdat leren lezen nieuw is voor kinderen uit groep 3, zijn ze vaak nog wat onzelfstandig en hebben ze veel aandacht nodig. De eerste weken van het jaar gaat er daarom veel aandacht naar groep 3, maar daar pluk je wel de rest van het jaar de vruchten van. Probeer indien mogelijk die eerste weken hulp te krijgen van een onderwijsassistent of een stagiair.

 8. Kinderen kunnen meer geprikkeld worden

  Er zijn altijd kinderen uit groep 2 die met een half oor meeluisteren naar de instructie voor groep 3. Wanneer zij mee willen doen met groep 3, kan dat. Groep 2 doet in het begin vaak heel enthousiast mee met groep 3, maar na een paar weken is het nieuwtje wel van dat lezen af en verdwijnen de kinderen weer in de hoeken. Feit is wel dat kinderen in deze omgeving meer geprikkeld worden.

 9. De overgang van groep 2 naar 3 is minder eng

  De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor veel kinderen een struikelblok. Eerst mochten ze zelfstandig spelen, nu moeten ze klassikaal leren lezen. In een combinatiegroep gaat dat veel geleidelijker en dat is prettig. Beide groepen kunnen veel van elkaar leren. Onderwijs op maat is goed voor elk kind en die doorgaande ontwikkeling maakt dat de overgang naar groep 3 niet meer zo eng is.