Jezelf zijn op school

School moet een plek zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Hoe dan? Zeven tips. 1. Maak een plek

  Creëer een plek op school waar iedereen, niet alleen lhbtq+ leerlingen, die zich gediscrimineerd voelt, samen kan komen.

 2. Maak praktische zaken genderinclusiever

  Praktische zaken op school zijn vaak relatief eenvoudig genderinclusiever te maken. Vraag je als docent of school elke keer af of het noodzakelijk is om geslacht te benoemen op formulieren en in de communicatie en doe dit niet waar een wettelijke noodzaak ontbreekt.

 3. Geef meer opties bij geslacht

  Schrijf ‘Beste leerling’ in de aanhef van brieven en geef op formulieren meer opties bij geslacht. Voeg bijvoorbeeld een open invul-veld toe naast ‘meisje’ en ‘jongen’ en de opties ‘weet ik niet’ en ‘wil ik niet zeggen’.

 4. Wees je bewust van je eigen aannames

  Onbewuste aannames van docenten over gender hebben gevolgen voor hoe leerlingen over zichzelf denken en hoe ze zich ontplooien. Als een docent de onbewuste verwachting heeft dat jongens meer interesse hebben in rekenen of wiskunde dan meisjes, zal die jongens met meer toewijding helpen bij die vakken. Als docenten zich bewust worden van hun eigen aannames, kunnen zij helpen bestaande gendernormen te veranderen en kinderen meer als individu aan te spreken.

 5. Jouw gedrag heeft invloed

  Wees je ervan bewust dat jouw gedrag en opmerkingen enorme invloed hebben. Flauwe grapjes, bijvoorbeeld over de nagellak van een jongen, zijn soms heel schadelijk voor de leerling en voor medeleerlingen. Leraren bepalen namelijk welk gedrag in de klas geaccepteerd wordt, dus medeleerlingen nemen hun gedrag en attitudes ongestraft over.

 6. Bedenk dat genderidentiteit een wezenlijk onderdeel is

  Het aanspreken op een overstijgende gemeenschappelijke identiteit helpt gender minder belangrijk te maken. Wees je ervan bewust dat genderidentiteit voor veel mensen een wezenlijk onderdeel is van hun zijn.

 7. Vermijd 'hij' of 'zij'

  In de praktijk is het helemaal niet zo lastig ‘hij’ of ‘zij’ te vermijden. Bijvoorbeeld door van enkelvoud meervoud te maken (‘Hier brengt de kiezer zijn of haar stem uit’ wordt dan: ‘Hier brengen kiezers hun stem uit’) of door de lezer direct aan te spreken (‘Hier breng je je stem uit’).

 8. Verder lezen

  Gebruikte bronnen: Onderzoeker Tessa Kaufman van de Universiteit Utrecht, transgenderinfo.nl en oneworld.nl

  Lees ook het interview met Merlijn en Paula Borsboom die vinden dat docenten alerter kunnen inspelen op het signaal dat zij misschien een transgender persoon in de klas hebben.

  De AOb heeft het netwerk diversiteit en inclusie. Actief worden? Meld je aan!