Herken de smoes

De zes vaakst genoemde redenen om je niet in een hogere salarisschaal te plaatsen, waarom dit non-argumenten zijn en wat je er tegen kunt doen. 1. ‘Het geld is op’

  Onderwijswerkgevers zeggen vaak: er is geen financiële ruimte. Of: bij onze stichting zit al het maximaal aantal mensen in schaal LD. Roelf van der Ploeg, bestuurder bij de AOb en fuwasys*Fuwasys is de afkorting voor het functiewaarderingssysteem dat wordt gebruikt door ministeries, provincies, gemeenten en in het onderwijs. In dit systeem worden functies ingedeeld aan de hand van vaste criteria, met als doel salarisverschillen vast te stellen en te rechtvaardigen.-expert zegt dat dit argument geen steek houdt: “Werkgevers moeten zich houden aan de cao-afspraken en aan het functiewaarderingssysteem. Nergens in de cao staat dat geld een reden kan zijn om je niet aan de afspraken te houden.”

 2. ‘Je moet eerst een opleiding volgen’

  Het fuwa-systeem gaat uit van taken of van competenties, níet van iemands opleiding. Uiteraard kan je werkgever je vragen om een opleiding te doen, maar wanneer je al voldoende taken uitvoert die bij een functie horen die hoger is ingeschaald, heb je recht op die hogere schaal. Dat staat los van scholing.

 3. ‘Dan zul je extra en/of zwaardere taken op je moeten nemen’

  Dat ligt eraan wat je op dit moment al doet. De meeste onderwijsstichtingen of -verenigingen hebben een functiehuis. Sommigen noemen dit een functiebouwwerk. Daarin koppelt jouw werkgever taken aan functies en aan salarisschalen. Zo’n functiehuis moet fuwa-proof*Roelf van der Ploeg van de AOb: “Fuwasys is geen exacte wetenschap, maar het moet wel transparant zijn wat het inhoudt en hoe jouw werkgever fuwasys toepast. Je werkgever moet je kunnen voorzien van het functiehuis wanneer je daar om vraagt. Bij grotere instellingen is vaak iemand van HR of personeelszaken fuwa-gecertificeerd. Kleinere scholengroepen schakelen voor het maken en updaten van hun functiehuis vaak een extern bureau in.” zijn. Kortom: wanneer je nu al de taken uitvoert die bij een hogere salarisschaal horen – opgedragen, substantieel en structureel zijn daarbij belangrijke termen – heb je recht op een hogere salarisschaal.

 4. ‘Laat eerst maar zien dat je het kan’

  Je moet het eerst bewijzen, wordt dan gezegd. Het waarmaken in de praktijk. Leidinggevenden in het mbo zeggen vaak: laten zien dat je ‘LC-waardig’ bent. Zijn dat legitieme voorwaarden? Nee, stelt Van der Ploeg. Ook portfolio’s, benoemingsadviescommissies, interne sollicitatieprocedures vallen onder de categorie ‘prachtig eigen beleid’ van scholen. De bottomline blijft: wanneer je taken uitvoert die in een hogere salarisschaal thuishoren – opgedragen, substantieel en structureel – dan heb heb je recht op een hogere salarisschaal.

 5. ‘We kunnen wel een toelage bieden’

  Arbeidstoelages zijn ‘de spiegeltjes en kraaltjes’ van het onderwijs, zegt Van der Ploeg. “Het is altijd tijdelijk en het levert je minder op dan een hogere salarisschaal. Als je werk eigenlijk thuishoort in een hogere schaal, dan zou ik altijd daarvoor gaan en je niet laten afschepen met een toelage.”

 6. ‘Deze functie hebben wij niet’

  Eigenlijk zegt de organisatie dan: wij hebben deze functie niet beschreven en opgenomen in ons functiehuis. Van de Ploeg: “Dat kan, maar dan mag de school medewerkers ook niet vragen om de taken die bij deze functie horen uit te voeren.” Is dit wel het geval, dan kun je als werknemer:

  • Stoppen met het uitvoeren van de betreffende taken
  • Accepteren dat je voor een deel van je werk niet wordt beloond (de AOb is daar geen voorstander van)
  • Je casus tegen het licht laten houden door de landelijke bezwarencommissie functiewaardering
  • Collega’s zoeken die tegen hetzelfde aanlopen en je melden bij de AOb. Zoals bijvoorbeeld onderwijsassistenten doen.