Platform Uitkeringsgerechtigden (PLUG)

PLUG komt op voor AOb-leden die een uitkering ontvangen. Het gaat om collega’s die bijvoorbeeld werkloos zijn en ww ontvangen of arbeidsgehandicapten die in de wao of wia zitten. Een goede belangenbehartiging van uitkeringsgerechtigden is voor de AOb belangrijk.

De centrale doelstelling van PLUG is collectieve en individuele belangenbehartiging op het terrein van sociale zekerheid. PLUG behartigt de collectieve belangen door als klankbord te functioneren voor het vakbondsbestuur en het platform houdt voorlichtingen over sociale zekerheid. Ook stimuleert PLUG een goede informatievoorziening vanuit de AOb over de rechten en plichten van verschillende groepen uitkeringsgerechtigden. PLUG zit ook in cliëntenraden van het UWV en in samenwerkingsverbanden van de FNV.

Collega’s die een uitkering krijgen, kunnen via PLUG hulp krijgen. Er zijn ongeveer vijftien FNV-gecertificeerde vrijwilligers beschikbaar. Zij begeleiden leden bijvoorbeeld als ze naar een verzekeringsarts moeten.

Bekijk ook het filmpje waarin twee leden vertellen over hun ervaringen. AOb-bestuurder Tamar van Gelder is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor deze AOb-groep. Mailen kan via: tvgelder@aob.nl 

Meld je aan!

Wil je je als AOb-lid aansluiten bij PLUG? Dat kan via de persoonlijke omgeving MijnAOb.