Platform Uitkeringsgerechtigden (PLUG)

PLUG komt op voor AOb-leden die een uitkering ontvangen. Het gaat om collega’s die bijvoorbeeld werkloos zijn en ww ontvangen of arbeidsgehandicapten die in de wao of wia zitten. Een goede belangenbehartiging van uitkeringsgerechtigden is voor de AOb belangrijk.

Het PLUG-bestuur heeft een aantal kerntaken:

  • Behartigen van de collectieve belangen van de groep uitkeringsgerechtigden door als klankbord te functioneren voor het vakbondsbestuur
  • Stimuleren van deelname aan (decentrale) cliëntenraden van het UWV
  • Collega’s die een uitkering gaan ontvangen ondersteunen
  • Het onderhouden van een landelijk netwerk van wia-begeleiders (vrijwilligers) van de AOb. Deze begeleiders bieden sociale en emotionele ondersteuning aan leden die in een wia-traject zitten. Ze zijn er onder andere voor hen bij het gesprek met een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige van het UWV
  • Zorgdragen voor acquisitie, scholing en coaching van de wia-begeleiders;
  • Ondersteuning van de wia-begeleiders, zodat zij adequaat kunnen ingaan op de verzoeken van de Juridische dienst (AJD) en de vakbondsconsulenten (VBC).

Bekijk ook het filmpje waarin twee leden vertellen over hun ervaringen. Voor vragen of inlichtingen kun je mailen naar: plug-bestuur@aob.nl

Meld je aan!

Wil je je als AOb-lid aansluiten bij PLUG? Dat kan via de persoonlijke omgeving MijnAOb.