Openbaar Onderwijs

De groep Openbaar Onderwijs zet zich in voor personeel in het openbaar basis- en voortgezet onderwijs. Deze groep vindt het belangrijk dat de identiteit van het openbaar onderwijs wordt bewaakt: in Nederland moet ruimte zijn voor scholen waar álle kinderen welkom zijn – ongeacht hun levensovertuiging, geaardheid of afkomst.

De groep wil het openbaar onderwijs versterken en zorgen dat het onderwijs bijdraagt aan een veelzijdige ontwikkeling van leerlingen. Met het centraal stellen van democratische waarden draagt het openbaar onderwijs bij aan burgerschapsvorming. Ook is aandacht voor de verscheidenheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de samenleving en wat dat betekent.

Wat doet de groep Openbaar Onderwijs?

  • Organiseert bijeenkomsten en scholing over de identiteit van het openbaar onderwijs.
  • Behartigt en bewaakt samen met het personeel van openbare scholen de identiteit van het openbaar onderwijs.
  • Speelt in op ontwikkelingen in de landelijke en regionale politiek op het gebied van openbaar onderwijs.
  • Geeft advies aan het AOb-bestuur.
  • Onderhoudt contacten met andere betrokken partijen bij het openbaar onderwijs, zoals de Vereniging Openbaar Onderwijs, de VOS/ABB, het Dienstencentrum GVO/HVO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Wordt actief!

Het groepsbestuur is op zoek naar geïnteresseerde AOb-leden uit scholen voor openbaar basis- en voortgezet onderwijs, om samen de groep Openbaar Onderwijs verder vorm te geven. De voorzitter is Hans de Vries. Wil je actief zijn en meedenken? Meld je dan aan bij Frits Fraanje via ffraanje@aob.nl.

Op de hoogte blijven van de activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief Openbaar Onderwijs.

Je als AOb-lid aansluiten bij deze groep kan ook via de persoonlijke omgeving MijnAOb.