Netwerk Passend Onderwijs

Het Netwerk Passend Onderwijs maakt zich hard voor de noodzakelijke ontwikkelingen om de uitvoering van passend onderwijs tot een succes te brengen. We bespreken thema’s die raken aan passend onderwijs en kijken hoe we zelf impact kunnen maken.

Wat doet we?

Het netwerk bestaat uit een groep leden die ongeveer eens per 1 à 2 maanden online bijeenkomt. Op de agenda staan actuele thema’s die raken aan de uitvoering van passend onderwijs in de praktijk. Een paar voorbeelden van die thema’s zijn: de plek van passend onderwijs in de lerarenopleiding, de ontwikkelingen richting inclusief onderwijs en de effecten van passend onderwijs op het onderwijspersoneel en alle leerlingen. De agenda hangt af van wat er in de politiek speelt en wat leden zelf inbrengen, De grote variatie in leden uit het regulier- en speciaal onderwijs maakt de uitwisseling extra waardevol.

Het netwerk heeft meerdere doelen:

  • Het is een plek voor uitwisseling en discussie tussen leden over de werking van passend onderwijs in de praktijk
  • Het netwerk levert input voor beleidsontwikkelingen rondom passend en inclusief onderwijs
  • Het netwerk levert een bijdrage aan de bepaling van AOb-standpunten op de thema’s passend en inclusief onderwijs
  • We werken samen aan mogelijkheden om de problemen rond passend onderwijs breder aan te kaarten

Denk mee!

Wil je aansluiten, eens meekijken of heb je vragen over dit netwerk? Neem dan contact op met AOb-beleidsmedewerker Roos Bonnemaijers en mail naar: rbonnemaijers@aob.nl

Meld je aan