Netwerk opleiden van leraren

De lerarenopleiding is de poort tot het beroep leraar. Een beroep waar de AOb zich sterk voor maakt. Dit netwerk is van en voor lerarenopleiders, stagebegeleiders en schoolopleiders die werken in de scholen en op de opleidingsinstituten, zoals de pabo's en lerarenopleidingen. Sluit je aan bij het netwerk!

Het netwerk komt maandelijks (online) bijeen waarbij er actuele thema’s op de agenda staan op het gebied van opleiden en professionaliseren van leraren. Voorbeelden van onderwerpen zijn bijvoorbeeld zij-instroom, flexibilisering van lerarenopleidingen en ‘Samen Opleiden’.

Het is een groep die agendeert, maar ook waar je met elkaar in gesprek kunt. Het doel van dit netwerk is dan ook:

  • Het netwerk maakt uitwisseling en discussie tussen leden mogelijk en werkt toe naar een visie op opleiden
  • Het netwerk levert input voor beleidsontwikkelingen die besproken worden in bestuurlijke en ambtelijke overleggen.

We focussen ons op de kwaliteit van de lerarenopleidingen en het vergroten van de zeggenschap van leraren en lerarenopleiders op de vorm en inhoud van de lerarenopleidingen. Met als uitgangspunt dat elke startende leraar zich bekwaam moet voelen bij de start van zijn loopbaan in het onderwijs.

Bestuur

De voorbereiding van de bijeenkomsten ligt in handen van een vierkoppige kerngroep. Lerarenopleider Wim Borghuis (Hogeschool Utrecht) is aangewezen als voorzitter. AOb-beleidsmedewerker Renske Vissers is vanuit de AOb betrokken bij dit netwerk.

Denk mee, meld je aan!

Is je interesse gewekt en wil je je aansluiten bij dit netwerk? Stuur een mail naar AOb-beleidsmedewerker Renske Vissers via: rvissers@aob.nl voor meer informatie.