Overzicht groepen & afdelingen

Agrarisch Onderwijs

De groep Agrarisch Onderwijs komt op voor de belangen van AOb-leden die werken op een agrarisch onderwijscentrum (aoc), bij kenniscentrum Aequor en de groene vmbo-afdelingen van brede scholengemeenschappen.

Alles over deze AOb-groep

Belangengroep Gymnasiale Vorming (BGV)

De Belangengroep Gymnasiale Vorming zet zich in voor het behoud en de kwaliteit van de gymnasiale opleiding. Daarbij werkt de groep samen met het hoofdbestuur van de AOb en met een aantal verwante organisaties van ouders, docenten en schoolleiders.

Alles over deze AOb-groep

Groene Golf

Ben je starter in het onderwijs? Kom dan als AOb-lid bij de Groene Golf, een actiegroep van jonge docenten tot 35 jaar uit alle onderwijssectoren. De groep komt op voor de positie van jong onderwijspersoneel en wil het onderwijs een krachtig, positief kritisch gezicht geven.

Alles over deze AOb-groep

Kleurrijk Onderwijs

De groep Kleurrijk Onderwijs zet zich in voor diversiteit in het onderwijs. Deze groep komt op voor de belangen van mensen van kleur in het onderwijs, voorheen bekend als niet-Westerse allochtonen. Het is onze droom dat er ooit een afspiegeling van de maatschappij voor de klas staat en dat elk kind in een veilige omgeving zichzelf volledig kan ontplooien.

Alles over deze AOb-groep

Postactieven

De groep Postactieven van de AOb richt zich op gepensioneerd onderwijspersoneel en behartigt de specifieke belangen van deze groep. Het gaat om leden met een ouderdomspensioen of een flexibel pensioen.

Alles over deze AOb-groep