Overzicht groepen & afdelingen

Agrarisch Onderwijs

De groep Agrarisch Onderwijs komt op voor de belangen van AOb-leden die werken op een agrarisch onderwijscentrum (aoc), bij kenniscentrum Aequor en de groene vmbo-afdelingen van brede scholengemeenschappen.

Alles over deze AOb-groep

Belangengroep Gymnasiale Vorming (BGV)

De Belangengroep Gymnasiale Vorming zet zich in voor het behoud en de kwaliteit van de gymnasiale opleiding. Daarbij werkt de groep samen met het hoofdbestuur van de AOb en met een aantal verwante organisaties van ouders, docenten en schoolleiders.

Alles over deze AOb-groep

Groene Golf

Ben je starter in het onderwijs? Kom dan als AOb-lid bij de Groene Golf, een actiegroep van jonge docenten tot 35 jaar uit alle onderwijssectoren. De groep komt op voor de positie van jong onderwijspersoneel en wil het onderwijs een krachtig, positief kritisch gezicht geven.

Alles over deze AOb-groep

Netwerk diversiteit & inclusie

Alle onderwijsmedewerkers en leerlingen moeten zich geaccepteerd, gerespecteerd en gewaardeerd voelen binnen hun school of instelling. Het AOb-netwerk diversiteit & inclusie zet zich hiervoor in. Dat is nodig, omdat de samenleving multicultureel en divers is. De focus ligt op verschillende soorten diversiteit, zowel seksueel en gender als cultureel, etnisch en religieus.

Alles over deze AOb-groep

Netwerk opleiden van leraren

De lerarenopleiding is de poort tot het beroep leraar. Een beroep waar de AOb zich sterk voor maakt. Dit netwerk is van en voor lerarenopleiders, stagebegeleiders en schoolopleiders die werken in de scholen en op de opleidingsinstituten, zoals de pabo's en lerarenopleidingen. Sluit je aan bij het netwerk!

Alles over deze AOb-groep

Netwerk Passend Onderwijs

Het Netwerk Passend Onderwijs maakt zich hard voor de noodzakelijke ontwikkelingen om de uitvoering van passend onderwijs tot een succes te brengen. We bespreken thema’s die raken aan passend onderwijs en kijken hoe we zelf impact kunnen maken. Werk jij in het primair of voortgezet onderwijs of in het vso, sbo of so en wil je meepraten? Meld je aan!

Alles over deze AOb-groep

Postactieven

De sector Postactieven van de AOb richt zich op gepensioneerd onderwijspersoneel en behartigt de specifieke belangen van deze groep. Het gaat om leden met een ouderdomspensioen of een flexibel pensioen.

Alles over deze AOb-groep