Vrouwen die een baby verwachten krijgen in het onderwijs na 28 weken zwangerschap andere werkzaamheden.
Vrouwen die een baby verwachten krijgen in het onderwijs na 28 weken zwangerschap andere werkzaamheden.

Beeld: Pixabay

Zwangere leraar uit risicogroep gaat beter niet voor de klas

Vrouwen in het primair onderwijs die voor de klas staan en geen afstand houden tot hun leerlingen, kunnen na de 28ste week van hun zwangerschap beter andere werkzaamheden doen. Vrouwen uit risicogroepen moeten tijdens hun zwangerschap beter helemaal niet voor de klas gaan staan.

In de praktijk staan vrouwen in hun latere zwangerschap nu toch al niet voor de klas. Onlangs breidde het RIVM het advies uit. De aanvulling zat in het onderscheid tussen ‘gezonde zwangeren’ en vrouwen die behoren tot een risicogroep.

Het werken tot 28 weken, het derde trimester van de zwangerschap, geldt voor gevaccineerde en ongevaccineerde vrouwen. Het is de bedoeling om na 28 weken taken te doen waarbij afstand houden wel kan. Eventueel kunnen zwangeren hierover met de bedrijfsarts overleggen.

AOb-beleidsmedewerker Marcel Koning wijst erop dat het voorzorgprincipe in de Arbowet altijd al gold voor zwangeren: “Dat principe wil zeggen dat de werkgever verplicht kijkt naar de inhoud van je werk, met welke risicofactoren hij rekening moet houden en naar de werkomstandigheden om gezond en veilig het werk te doen. Dit is altijd maatwerk.”

Het is de bedoeling om na 28 weken taken te doen waarbij afstand houden wel kan

Risico’s

Onlangs was er nog een update met specificaties. De crux daarvan ligt bij de groep zwangeren met gezondheidsproblemen of grotere risicofactoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar of die overgewicht hebben: een bmi van boven de 30. Corona kan bij deze groep ernstiger uitpakken en daarom moet er bij deze groep een risico-afweging worden gemaakt. In afstemming met de gynaecoloog of verloskundige kan worden ingeschat hoe ze op hun werk ingezet kunnen worden. Zo staat het ook in het protocol van voor het voortgezet onderwijs. “Als ik tot deze groep zou behoren zou ik dit direct aangeven bij het schoolbestuur”, zegt Koning. “Meestal kom je er dan ook wel uit samen. Draagt de werkgever je alsnog op om wel in een vol leslokaal te staan, dan zou ik contact opnemen met de bond.”

Dwang

In het protocol voortgezet onderwijs staat ook duidelijk dat het niet ‘past’ als de werkgever een werknemer dwingt om te werken op school als diegene aangeeft grote zorgen over haar veiligheid te hebben.

Meer vragen over corona en werken in het onderwijs? Ga naar de veelgestelde vragen via deze link

Meer nieuws