Beeld: Typetank

Ziekteverzuim vo-docenten daalde sterk tijdens online werken

Docenten in het voortgezet onderwijs waren vorig jaar minder ziek in de periode dat zij online les moesten geven -vanaf maart 2020- tot aan de zomervakantie. Het verzuim lag in deze periode een stuk onder het niveau van 2018 en 2019. Over het gehele jaar gezien daalde het ziekteverzuim bij deze groep medewerkers. Bij hun collega’s in de ondersteuning nam het verzuim juist toe.

Dat laten nieuwe cijfers van Duo in een rapport van arbeidsmarktplatform Voion zien. In dit platform zitten de bonden -waaronder de AOb- en de werkgeverskoepel VO-raad. Wel staat er een waarschuwing in het rapport dat een vergelijking met andere jaren moeilijker is vanwege corona.

Opmerkelijk

In 2020 ging er minder werktijd ‘verloren’ aan ziekte dan een jaar eerder. Het percentage onder docenten nam af van 5,6 in 2019 naar 5,4 in 2020. ‘Opmerkelijk’, zo staat in het rapport. Er waren namelijk veel veranderingen in het werk, zo moesten docenten heel snel nieuwe lesmethodes optuigen, omgaan met allerlei nieuwe ict-programma’s en vielen de sociale contacten met collega’s en leerlingen weg. Het zijn grote veranderingen die kunnen zorgen voor meer werkdruk en een risico zijn voor ziekteverzuim. Toch gebeurde dat juist in die periode niet. Pas na de zomervakantie in 2020, toen de scholen weer openden met de afstandsregel, nam het ziekteverzuim weer toe tot boven het niveau van de twee voorgaande jaren.

‘Het streven om contact te houden met de leerlingen vormde daarbij een grote drijfveer’

Het laat volgens Voion zien dat docenten tijdens het thuiswerken minder noodzaak voelden om zich ziek te melden. Met klachten waarmee ze zich bij fysieke lessen ziek zouden melden, konden ze nu toch online lesgeven. ‘Het streven om contact te houden met de leerlingen vormde daarbij een grote drijfveer’, zo schrijft Voion. 42 procent van de medewerkers meldde zich niet ziek in 2020, dat is meer dan in 2019 toen het om 36 procent ging. Diegenen die zich wel ziek meldden in 2020, waren gemiddeld 17 dagen ziek, dat is 3 dagen langer dan in 2019.

Oop’ers

Bij onderwijsondersteuners (oop) nam het ziekteverzuim toe. In 2020 ging het om een percentage van 6,2. Een jaar eerder was het 5,9 procent. Volgens Voion komt dat vooral doordat het aantal dagen van ziek-zijn steeg. Van 18 dagen in 2019 naar 24 dagen in 2020. Net als bij de docenten was er een groter deel van de oop’ers die zich geen één keer ziekmeldde. Dit steeg van 46 procent naar 53 procent in 2020.

Onder 65-jarige oop’ers valt op dat zij in 2020 veel langer ziek waren: gemiddeld 16 dagen langer dan in 2019. Het is gissen naar de precieze oorzaak, maar het arbeidsmarktplatform noemt corona als mogelijke factor die -vanwege de leeftijd- ervoor zorgde dat er complicaties waren.

Meer nieuws