Het ziekteverzuim daalde in 2016 bij basisschoolleraren, in het voortgezet onderwijs steeg het verzuim onder docenten. Bij onderwijsondersteuners steeg het ziekteverzuim in beide onderwijssectoren.
Het ziekteverzuim daalde in 2016 bij basisschoolleraren, in het voortgezet onderwijs steeg het verzuim onder docenten. Bij onderwijsondersteuners steeg het ziekteverzuim in beide onderwijssectoren.

Beeld: Pixabay

Ziekteverzuim in onderwijs blijft hoog

Leraren in het basisonderwijs hebben zich minder vaak ziek gemeld in 2016 dan het jaar ervoor. Het ziekteverzuim bij hun collega's in het voortgezet onderwijs steeg juist. Bij onderwijsondersteuners was er zowel op basisscholen als op middelbare scholen een stijging te zien van het ziekteverzuim.

Dat blijkt uit een rapportage die de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vorige week op zijn website heeft gepubliceerd. Elk jaar zet DUO de verzuimcijfers van het funderend onderwijs op een rij. Met de gezondheidszorg behoort het onderwijs tot de sectoren in Nederland waar werknemers zich het vaakst ziek melden.

Het ziekteverzuim is met 7 procent in 2016 het hoogst bij leraren die werken in het speciaal onderwijs. In het basisonderwijs daalde het in 2016 met 0,1 procent naar 6,2 procent. Docenten die werken op middelbare scholen zijn minder vaak ziek: maar het verzuimpercentage steeg wel van 4,9 in 2015 naar 5,1 procent in 2016.

Duur

Er zit ook verschil in hoe lang leraren gemiddeld ziek zijn. In het basisonderwijs ging het om 20 dagen, terwijl in het voortgezet onderwijs leraren minder lang ziek waren met gemiddeld 12 dagen.

Het verzuim bij leraren om andere redenen dan ziekte daalde iets in 2016 in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het gaat dan om ouderschapsverlof, studieverlof of buitengewoon verlof.

Opvallend is het percentage van vo-docenten die zich een heel jaar niet ziek heeft gemeld. In 2015 ging het om 40,7 procent van de docenten, in 2016 om 33,8 procent. ‘Een sterke daling’, aldus de onderzoekers van het rapport. In het basisonderwijs en speciaal onderwijs daalde dit percentage ook, maar minder sterk.

Onderwijsondersteuners

Er is ook gekeken naar het verzuim bij onderwijsondersteuners. Bij deze groep is het percentage ziekteverzuim in het primair en voortgezet onderwijs licht gestegen in de jaren 2015 en 2016. In het primair onderwijs steeg het met 0,1 procent naar 6,6 procent. In 2014 ging het nog om 6 procent. Ook is het percentage ziekteverzuim in het primair en voortgezet onderwijs bij ondersteuners hoger dan bij onderwijzend personeel.

In het basisonderwijs steeg het aantal ondersteuners dat een heel jaar niet ziek was van 57,7 procent in 2015 naar 62,2 procent in 2016. In het speciaal onderwijs meldde 43,1 procent van de ondersteuners zich in 2016 nooit ziek. ‘Een flink verschil met het basisonderwijs’, zo staat in het rapport. In het voortgezet onderwijs daalde het percentage ondersteuners dat zich een jaar niet ziek meldde van 45,4 in 2015 naar 43,6 procent in 2016.

Denominatie school

In de rapportage worden ook verschillen per denominatie van de scholen onder de loep genomen. In 2016 was het percentage ziekteverzuim met 8,7 procent het hoogst onder het onderwijzend personeel op islamitische basisscholen. Op gereformeerde en reformatorische scholen was dit percentage het laagst.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER