Beeld: Typetank

Ziek: nog steeds of opnieuw?

Een zieke werknemer krijgt meestal twee jaar ontslagbescherming. Hoe moet die periode worden berekend, als de medewerker na een korte tijd op school weer ziek meldt?

Daan is als docent gymnastiek een fanatieke sporter. Tijdens een les crossfit gaat hij door zijn rug, waardoor hij zich nog maar moeilijk kan bewegen. Omdat werken nu niet gaat, meldt de leraar zich ziek. Na een jaar van intensieve fysiotherapie lijkt Daan gelukkig weer volledig hersteld. Ook de bedrijfsarts denkt hier zo over en de werkgever neemt de docent weer op in het rooster. Vol goede moed staat Daan wederom voor de klas.

Nasleep

Na anderhalve maand wordt de pechvogel weer geveld door ziekte en ditmaal is het corona. De besmetting blijkt een lange nasleep te hebben, waardoor Daan langdurig uitvalt. De leerkracht gaat met de werkgever in gesprek over zijn toekomst. De school meent dat de docent binnenkort twee jaar ziek is en dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet aanvragen. Daan betwijfelt of dit klopt, omdat hij eerder last had van andere medische problemen. Bovendien is hij tussentijds volledig hersteld van zijn rugproblemen. Zijn vraag legt hij voor aan de juridische dienst van de AOb.

Verschillende ziekteperiodes mogen worden opgeteld, ook als de oorzaak ervan verschilt. Mocht de werknemer tussentijds minstens vier weken hersteld zijn, dan komt de ziekteperiode ten einde

Een vakbondsjurist schrijft hem dat volgens de hoofdregel verschillende ziekteperiodes kunnen worden opgeteld, ook als de oorzaak ervan verschilt. Mocht de werknemer tussentijds minstens vier weken hersteld zijn, dan komt de ziekteperiode ten einde. Bij een nieuwe ziekmelding heeft de werknemer dan weer twee jaar ontslagbescherming. De teller gaat dan opnieuw lopen.
Het oordeel van de bedrijfsarts lijkt hier duidelijk en Daan was minstens vier weken weer aan het werk. Met zijn uitval door corona is een nieuwe ziekteperiode gaan lopen. Een uitkeringsaanvraag is voorlopig dus niet aan de orde, omdat Daan recht heeft op loon. Ook kan de werkgever de arbeidsovereenkomst nog niet opzeggen vanwege ziekte.

Nieuwe ziekteperiode

De leerkracht legt de mail voor aan zijn werkgever en van personeelszaken krijgt de docent een bericht terug. Daarin staat dat Daan in de administratie nog gedeeltelijk ziek stond gemeld, toen hij hersteld was van zijn rug. De medewerker geeft toe dat het eigenlijk niet klopt, omdat hij volgens de bedrijfsarts volledig hersteld was. De organisatie corrigeert de gegevens en Daan krijgt weer de ruimte aan zijn herstel te werken. De uitkeringsaanvraag is nog even niet aan de orde, omdat een nieuwe ziekteperiode is gaan lopen toen hij corona kreeg.

Met enige regelmaat ziet de AOb soortgelijke situaties voorbijkomen. Het is daarbij raadzaam steeds kritisch naar de ziekteperiode te kijken. Mogelijk heeft de werknemer langer recht op ontslagbescherming. Ook hoeft dan pas later een uitkeringsrecht opgesoupeerd te worden.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen en staat elke maand in het Onderwijsblad. Alle leden ontvangen dit blad. Word lid! 

Meer nieuws