Zet afspraken over extraatjes op papier

Nico sprak bij zijn indiensttreding als instructeur in het mbo mondeling een toelage af met zijn werkgever. Leg zulke afspraken schriftelijk vast, leert zijn verhaal.

Nico zag het helemaal zitten: hij zou augustus 2008 beginnen met een mooie baan als instructeur in het mbo. En vervolgens zou hij, met gebruikmaking van studiefaciliteiten doorgroeien naar een docentfunctie. Ook was de school niet ver van zijn huis. De baan leek geknipt voor Nico. Aan deze plannen was een nadeel verbonden: het salaris was een stuk lager dan wat een andere, verder weg gelegen school hem in het vooruitzicht stelde. Gelukkig bleek de werkgever bereid het verschil in beloning via een toelage te overbruggen.

Afbouwen

Tot Nico’s manager in augustus 2013 duidelijk maakte dat er wat de school betreft geen reden meer was om de toelage te handhaven. Nico had inmiddels een beduidend hoger salaris dat goed te vergelijken was met dat van andere scholen in de buurt. Nico was het daar aanvankelijk niet mee eens. Toch stemde hij er uiteindelijk mee in om de toelage in twee jaar geleidelijk af te bouwen, waarna die geheel stopte in augustus 2015.

Achteraf bekroop Nico het gevoel dat hij tekort was gedaan.

Achteraf bekroop Nico het gevoel dat hij tekort was gedaan. Hij besloot de kwestie bij de juridische dienst van de AOb voor te leggen. Maar die kon weinig voor hem doen. Nico bleek namelijk geen goede, schriftelijk vastgelegde afspraken over zijn toelage te hebben gemaakt. In zijn arbeidsovereenkomst werd een toelage ook niet genoemd. Daarom was het niet duidelijk waarom hij een toelage kreeg, hoe hoog die zou zijn en hoe lang die zou duren.

Toelage

De cao-mbo kent wel een arbeidsmarkttoelage. Een arbeidsmarkttoelage wordt in het algemeen toegekend als schaarste op de arbeidsmarkt daartoe aanleiding geeft en er in het betreffende vakgebied tekort is aan personeel. Die toelage wordt telkens voor maximaal een jaar aangegaan en daarover worden natuurlijk goede afspraken gemaakt. Dat was bij Nico niet het geval. Bovendien had hij zelf ingestemd met het beëindigen van de toelage. Het ging niet om een lichtvaardig genomen besluit waarover hij niet had mogen nadenken en het was hem ook duidelijk wat de consequenties waren. Voor de juridische dienst waren er geen aanknopingspunten om de werkgever te overreden de toelage te herstellen.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER