Zelf bepalen wanneer je een toets maakt

Als student zelf bepalen wanneer je een toets maakt. De hogeschool Windesheim in Zwolle experimenteert hier sinds de voorjaarsvakantie mee bij meerkeuzetoetsen. Studenten hoeven niet eerst alle lessen te volgen en op de reguliere toetsweek te wachten, maar kunnen elke week op maandagochtend, dinsdag- en vrijdagmiddag een toets maken. Docent en projectleider Frank Sturrus legt uit.

Waarom deze proef?

“Nu geven we zeven tot acht weken les en dan volgen er twee toetsweken, maar dit kan flexibeler. Als studenten eerder een toets willen maken, hebben ze het minder druk in de toetsweek. Of stel een student heeft al gestudeerd aan de universiteit of werkt al in dat vak, dan is het handig om die toets al te maken. De student kan zijn tijd dan in een ander vak steken. We kregen geluiden binnen van studenten dat ze dit zouden willen. Zeker ook bij herkansingen waarbij studenten weer tien weken moeten wachten. Toen is er een projectgroep gestart.”

Kan het voor alle vakken al?

“Vijf opleidingen doen mee: verpleegkunde, technische bedrijfskunde, communicatie en de lerarenopleidingen aardrijkskunde en lichamelijke opvoeding. Inmiddels hebben van twee opleidingen vijftien studenten een herkansing eerder gemaakt en vijf studenten deden hun gewone toets buiten de reguliere toetsperiode. De andere drie opleidingen starten komende weken. Per opleiding doet één vak mee, bijvoorbeeld bij de lerarenopleiding aardrijkskunde het vak ‘kaarten en atlassen’. En het kan alleen bij meerkeuzetoetsen, en die zitten vooral in het eerste jaar.”

Alleen bij meerkeuzetoetsen?

“Ja, van die toetsen zijn digitale toetsbanken met veel vragen erin. Stel een toets heeft vijftig vragen, dan is de toetsbank met vragen minimaal vijf keer zo groot.”

De computer genereert de vragen, zodat er steeds toetsen met verschillende vragen zijn, zodat de studenten een toets maken met steeds andere vragen.

”Ze kunnen zo niet de antwoorden aan medestudenten doorgeven.”

Is het voor docenten niet lastig?

“Nee, daarom doen we het alleen bij meerkeuze toetsen. Die worden automatisch nagekeken. Docenten moeten wel tussendoor cijfers verwerken, dat is iets lastiger. Want studenten die besluiten eerder een toets te doen, hebben net als altijd gewoon maar twee toetskansen.”

En is de proef een succes?

“We willen zeker na de zomer uitbreiden met andere opleidingen en vakken. Tijdens een pilot loop je altijd tegen zaken aan die minder goed werken. Het administratieve proces neemt nu nog veel tijd in beslag. Het gaat dan vooral om het inschrijven op toetsen en het klaarzetten van de toets. Het is ook redelijk kostbaar, omdat er elke week surveillanten moeten zijn, ook al maken maar twee studenten een toets. We hebben nu drie toetsmomenten per week, na de zomer wordt dat teruggebracht naar twee. Maar we willen zeker doorgaan.”

Meer nieuws