"Het beleggingsbeleid kan duurzamer", zegt Iris Offermans. Zij is vakbondsconsulent bij de AOb en zit namens de bond in het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP.

Bron: Pixabay

‘Wij houden het ABP scherp’

Pensioenfonds ABP belegt steeds duurzamer, zo meldt het jaarverslag dat gisteren uitkwam. Dat duurzame beleggen is mede te danken aan het Verantwoordingsorgaan van het ABP, waarin vakbondsconsulent Iris Offermans zitting heeft.

Nog minder beleggen in het winnen van omstreden fossiele brandstoffen, zoals teerzand en schaliegas. En meer beleggen in bedrijven die goede sociale arbeidsvoorwaarden bieden. Dat zijn twee aanbevelingen van het Verantwoordingsorgaan – een soort medezeggenschapsraad van het ABP. In die raad zit een grote FNV-delegatie, waaronder scheikundedocent en vakbondsconsulent (namens de AOb) Iris Offermans.

‘Gaan de pensioenen al gekort worden?’

De eerste vraag die op verjaardagen en partijtjes vaak aan Offermans wordt gesteld, is of de pensioenen gekort gaan worden. Maar daar gaat het Verantwoordingsorgaan niet over. “Wij hebben vooral veel te zeggen over het investeringsbeleid van het ABP, en over de manier waarop het fonds communiceert met de deelnemers. Je kunt ons zien als adviseur: wij houden het ABP scherp.”

ANW-compensatie

Scheikundedocent Iris Offermans zit in het Verantwoordingsorgaan van het ABP.

Een belangrijk onderwerp van het afgelopen jaar was de nasleep van de afschaffing van de ANW-compensatie (Algemene nabestaandenwet), en de communicatie hierover. Vooral die communicatie kon beter, vindt het Verantwoordingsorgaan. Verder houdt het ABP bij het beleggen al steeds meer rekening met duurzaamheid, maar wordt er toch nog steeds geïnvesteerd in het winnen van omstreden fossiele brandstoffen. “Daar valt nog het een en ander te verbeteren”, zegt Offermans.

Tot slot steekt het Verantwoordingsorgaan ook de hand in eigen boezem. “Wij vergaderden twaalf keer per jaar in een hotel”, zegt Offermans. “Op ons verzoek heeft het ABP een goedkopere locatie gevonden. Wij vinden dat we het goede voorbeeld moeten geven, zeker nu de pensioenen onder druk staan.”

Meer nieuws