WIA-spreekuren in de regio

In april houdt de AOb op verschillende plekken in Nederland WIA-spreekuren in de rayonkantoren. Opgeleide vrijwilligers van de bond helpen je met vragen over werk en inkomen, de bedrijfsarts of re-integratie tijdens dat spreekuur.

In Groningen, Deventer, Eindhoven en Rotterdam zijn verschillende spreekuren. Als je ziek bent kan er veel op je af komen. Het kan dan fijn zijn als iemand van de bond meekijkt. Wie zich opgeeft, wordt ingepland voor het spreekuur.

De WIA-spreekuren zijn op:

Meer nieuws