'De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel terugsturen'
'De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel terugsturen'

Beeld: Pixabay

‘Wetsvoorstel beroepsonderwijs moet terug naar de tekentafel’

Het wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs moet terug naar de tekentafel. Dat schrijven de gezamenlijke vakbonden en andere organisaties in een brief aan de Kamer.

Het wetsvoorstel, dat woensdag in de Tweede Kamer wordt behandeld, gaat onder andere regelen dat praktijkscholen, vbo-scholen en mavo’s kunnen fuseren met het mbo. En sommige politieke partijen willen het wetsvoorstel nog verbreden met havo- en vwo-afdelingen.

‘De medezeggenschap van het personeel wordt verslechterd en de keuzevrijheid van leerlingen en ouders ingeperkt”

Scholen zijn in de nieuwe situatie echter veel slechter af, vinden vakbonden, ouders, scholieren en ook de vereniging voor openbaar onderwijs. “In de eerste plaats wordt de medezeggenschap van personeel verslechterd”, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. “In de betreffende scholen geldt nu nog de Wet op de medezeggenschapsraden, maar daar zou de Wet op de ondernemingsraden van kracht worden. Daardoor gaan belangrijke bestaande rechten verloren. Zoals de instemming van de mr met het schoolplan.”

Bedrijfsleven

Verder dreigt het gevaar dat het bedrijfsleven in de nieuwe situatie invloed krijgt op de scholen voor voortgezet onderwijs, schrijven de bonden en andere organisaties in de brief aan de Kamer. Van Gelder: “De bestuurlijke aansturing wordt in de nieuwe situatie wat onduidelijk. En het gaat, principieel gezien, om funderend onderwijs met jonge leerlingen. Daar hoort geen binding met het bedrijfsleven bij.”

Ook zou de nieuwe wet de vrije schoolkeuze van ouders beperken. “De school voor voortgezet onderwijs komt dan onder het mbo-bestuur te vallen”, zegt Van Gelder. “Maar het mbo kent geen openbaar onderwijs, of onderwijs op basis van een godsdienst of levensbeschouwing.”

Thuisnabij

De scholen richten zich nu ook nog vaak op de plaatselijke markt van scholieren. “Straks kunnen ze na een fusie gemakkelijk worden samengevoegd en verplaatst”, zegt Van Gelder. “Daardoor ontstaat er verschraling in het aanbod van thuisnabij onderwijs. En dat beperkt de keuzemogelijkheden voor scholieren en hun ouders.”

Gemeente

Tot slot zou de huisvesting van de scholen straks niet langer onder de gemeente vallen, maar onder het mbo-bestuur. Van Gelder: “Hierdoor verdwijnt elke vorm van binding tussen de gemeente en deze scholen. Dit ondermijnt de rol van de gemeente om het aanbod van openbaar onderwijs te bewaken.”

Draagvlak

Op grond van deze bezwaren verzoeken de organisaties de Tweede Kamer om het wetsvoorstel terug te sturen naar de tekentafel. “Er is onvoldoende draagvlak en er zijn nog teveel vragen over de uitwerking”, zegt Van Gelder. “Wij gaan daar graag over met de minister in gesprek dat had ook al eerder moeten gebeuren, want geen van de partijen die de brief heeft ondertekend is tot nu toe betrokken geweest bij de totstandkoming van dit wetsvoorstel.”

Meer nieuws