PO-Raad:
PO-Raad: "Het gaat om het jaarlijkse geld van Binnenlandse Zaken."

Beeld: Pixabay

Werkgevers: zogenaamd extra geld van Slob is ‘flauw publicitair trucje’

Minister Slob stelt helemaal geen extra geld beschikbaar om de lonen in het onderwijs te verhogen. Dat stellen - naast de AOb - ook de werkgevers PO- Raad en VO-raad. De miljoenen die de minister eerder deze week aankondigde zijn een 'flauw publicitair trucje'.

De aangekondigde miljoenen voor ‘betere arbeidsvoorwaarden in het po’ zijn helemaal geen extra geld, stelt de VO-raad op de website. “Dit is gewoon het bedrag dat het ministerie van BZK jaarlijks beschikbaar stelt om de stijgende personeelskosten van te betalen. (…) De aankondiging van de minister is in die zin een wat flauw publicitair trucje.”

“De suggestie wordt gewekt dat er éxtra, dus nieuw, geld beschikbaar is”, stelt ook de PO-Raad onder de kop ‘Verwarring over geld voor leraren‘. “Maar het gaat om geld dat het ministerie van Binnenlandse Zaken jaarlijks standaard beschikbaar stelt. Met dit geld wordt de loonkloof met andere sectoren niet ingelopen, laat staan gedicht.”

“Om serieus werk te maken van het lerarentekort is een échte investering nodig van 423,5 miljoen euro”

Om de kloof met andere sectoren wél verder te dichten pleitten vakbonden, VO-raad en PO-Raad voor een noodpakket. “Om serieus werk te maken van het lerarentekort en de hoge werkdruk is een nieuwe investering nodig van 423,5 miljoen euro voor het begrotingsjaar 2020”, stelt de PO-Raad. “Alleen als het kabinet hier de noodzakelijke middelen voor vrijmaakt, kan het primair onderwijs een belangrijke en broodnodige stap zetten naar eerlijke salarissen voor al het personeel en het verkleinen van het loonverschil met het voortgezet onderwijs.”

De PvdA heeft inmiddels Kamervragen over de kwestie gesteld.

Check de animatie die de AOb maakte over het lerarentekort. Waar de tekorten nu al in sommige regio’s een groot probleem zijn, is dat straks in heel Nederland het geval.

Ook de AOb concludeerde dat de minister enkel mooie sier probeert te maken met een standaard bedrag: ‘Suggestie extra geld primair onderwijs volstrekt onjuist’

Meer nieuws