Op de meeste mbo-instellingen is een werkdrukplan aanwezig.
Op de meeste mbo-instellingen is een werkdrukplan aanwezig.

Beeld: typetank

Werkdrukplan aanwezig bij veel mbo-instellingen

Het overgrote deel van de mbo-instellingen is aan de slag gegaan met de cao-afspraak over werkdruk. “Bij veel instellingen ligt nu een werkdrukplan dat is besproken met de ondernemingsraad”, zegt AOb-bestuurder Tamar van Gelder.

De AOb sprak met de andere bonden en de werkgevers in het mbo in de cao af dat roc’s en vakinstellingen aandacht aan de hoge werkdruk moeten besteden. Voor deze zomer moest er op elke mbo-school -met instemming van de ondernemingsraad waar een vertegenwoordiging van het personeel in zit- een werkdrukplan liggen met afspraken om de werkdruk te verlagen.

Goede voorbeelden

Bijna alle mbo-instellingen hebben dit voor elkaar gekregen, laat Van Gelder weten. “We zien dat het gesprek over werkdruk op gang is gekomen door het maken van deze plannen.” De winst is dat het thema nu goed geagendeerd is, vindt de AOb-bestuurder. “Die afspraak in de cao heeft daarbij geholpen.”

‘We zien dat het gesprek over werkdruk op gang is gekomen door het maken van deze plannen’

Nu de plannen zijn gemaakt, willen de cao-partijen goede voorbeelden verzamelen, bundelen en – in februari – verspreiden. “In de plannen zijn de oorzaken van de werkdruk te vinden en welke maatregelen scholen hebben genomen. Hier kunnen andere mbo-instellingen hun voordeel mee doen.”

Evalueren

Volgens Van Gelder zijn de gevolgen en de effecten van de werkdrukplannen pas in 2021 te zien, als scholen dit kunnen evalueren. “Schoolbesturen kunnen dit goed meten met een onderzoek onder medewerkers naar werktevredenheid. Daarin kun je vaak zien hoe het personeel nu de werkdruk ervaart. Elke twee jaar kan er geëvalueerd worden.”

Meer nieuws