De nieuwe website AOb.nl is responsive: hij past zich aan aan het scherm.
De nieuwe website AOb.nl is responsive: hij past zich aan aan het scherm.

Welkom op de nieuwe website!

AOb.nl is voortaan geschikt voor desktop, tablet en mobiel. Populaire onderwerpen zoals informatie over cao’s en salariskwesties zijn duidelijker in beeld.

Voorafgaand aan de nieuwe website is het zoekgedrag van AOb.nl-bezoekers geanalyseerd. Daaruit bleek dat zij vooral willen lezen over geldzaken en arbeidsovereenkomsten. Deze onderwerpen hebben een prominentere plaats gekregen.

Onderwijsblad

De nieuwe website valt samen met een make-over voor het Onderwijsblad dat vanaf september maandelijks verschijnt. Hoofdredacteur Robert Sikkes: “We noemen het zelf een betere en completere nieuwsvoorziening. Door het papieren blad elke maand in plaats van elke twee weken uit te geven kunnen we online sneller nieuws brengen en er op reageren.”

Lees ook: ‘De AOb vernieuwt haar media

Meer nieuws