De nieuwe website AOb.nl is responsive: hij past zich aan aan het scherm.
De nieuwe website AOb.nl is responsive: hij past zich aan aan het scherm.

Welkom op de nieuwe website!

AOb.nl is voortaan geschikt voor desktop, tablet en mobiel. Populaire onderwerpen zoals informatie over cao’s en salariskwesties zijn duidelijker in beeld.

Voorafgaand aan de nieuwe website is het zoekgedrag van AOb.nl-bezoekers geanalyseerd. Daaruit bleek dat zij vooral willen lezen over geldzaken en arbeidsovereenkomsten. Deze onderwerpen hebben een prominentere plaats gekregen.

Onderwijsblad

De nieuwe website valt samen met een make-over voor het Onderwijsblad dat vanaf september maandelijks verschijnt. Hoofdredacteur Robert Sikkes: “We noemen het zelf een betere en completere nieuwsvoorziening. Door het papieren blad elke maand in plaats van elke twee weken uit te geven kunnen we online sneller nieuws brengen en er op reageren.”

Lees ook: ‘De AOb vernieuwt haar media

Meer nieuws

Leraar ziek? Klas naar huis

Een op de tien kinderen is wel eens naar huis gestuurd omdat er geen invaller beschikbaar was, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds. LEES VERDER

Scholen geven niet méér gym

Op basisscholen zijn de afgelopen jaren niet méér gymlessen gegeven. De ambitie van het vorige kabinet -drie lesuren gym per week door een vakleerkracht- is... LEES VERDER