In plaats van 1200 uur slecht 1077 uur inzetbaar voor lesgevende taken
In plaats van 1200 uur slecht 1077 uur inzetbaar voor lesgevende taken

Beeld: Nanne Meulendijks

Juridisch advies: Wel seniorenverlof, niet minder lessen

Mbo-docent Anneke maakt vanaf dit schooljaar gebruik van seniorenverlof. Tot haar verbazing nemen haar lessen echter niet af. Ze legt haar normjaartaak voor aan de AOb.

Anneke maakt vanaf dit schooljaar gebruik van de regeling seniorenverlof. Na ontvangst van het nieuwe rooster en haar normjaartaak komt Anneke erachter dat de opname van het seniorenverlof, 170 uur per schooljaar, niet heeft geleid tot een lesreductie. Dit is een teleurstelling, vooral omdat zij voor het opnemen van het seniorenverlof een eigen bijdrage betaalt van 45 procent. Anneke legt haar normjaartaak voor aan de juristen van de AOb.

Inzetbaarheidskader

De cao-mbo kent een inzetbaarheidskader, wat inhoudt dat een werknemer met een fulltime dienstverband een normjaartaak heeft van 1659 uur, die als volgt is onderverdeeld:

– 1200 uur voor onderwijs- en direct daaruit voorvloeiende werkzaamheden;
– 459 uur voor organisatie en ontwikkeling van het onderwijs, waaronder professionalisering, overleg, afstemming en coördinatie.

Het onderwijsteam mag overigens – mits unaniem besloten – afwijken van het inzetbaarheidskader. In het onderwijsteam van Anneke is dat niet het geval.

De leidinggevende erkent dat de cao niet juist is toegepast, en heeft de lessentaak verminderd.

Uit de normjaartaak van Anneke blijkt dat zij dit schooljaar 1200 uur voor lesgevende taken en 289 uur (459 uur – 170 uur) voor overige taken wordt ingezet. Het seniorenverlof leidt dus alleen tot een vermindering van de overige taken en niet tot een vermindering van haar lestaken.

De juridisch medewerker van de AOb constateert dat deze handelwijze niet klopt. In de meest recente cao-mbo is namelijk duidelijk afgesproken dat het inzetbaarheidskader door opname van het seniorenverlof berekend wordt op basis van de materiële werktijdfactor. Met andere woorden: de uren voor de werkzaamheden in beide onderdelen moeten naar evenredigheid worden verminderd.

Verlaging

Voor Anneke betekent dit dat zij, door het opnemen van seniorenverlof, in plaats van 1200 uur, maar maximaal 1077 uur voor lesgevende taken ingezet kan worden. Een verlaging van de lessentaak brengt wel met zich mee dat Anneke voor meer overige taken ingezet kan worden. Anneke heeft met een fulltime dienstverband, met aftrek van het seniorenverlof, immers een normjaartaak van 1489 uur. Bij een vermindering van de lessentaak naar 1077 uur mag de werkgever haar voor 412 uur, in plaats van haar huidige inzet van 289 uur, inzetten voor overige taken.

Gesprek

Na overleg met de AOb is Anneke met haar leidinggevende in gesprek gegaan. De leidinggevende erkent dat de cao niet juist is toegepast en heeft haar lessentaak verminderd. Voor de invulling van de nog openstaande uren voor overige taken heeft Anneke inmiddels ook goede afspraken met haar leidinggevende gemaakt.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen. Wil jij ook gebruik kunnen maken van informatie en advies van de deskundige onderwijsjuristen? Wordt dan lid!

Check de voordelen van het AOb-lidmaatschap 

 

Meer nieuws