De werkgever is op grond van de Arbowet verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving.
De werkgever is op grond van de Arbowet verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving.

Beeld: Typetank

Wat te doen tegen een pestende collega

Een geschiedenisdocent die net voor de klas is begonnen, ervaart het nodige pest- en treitergedrag van een sectiegenoot. Hij vindt het lastig hiermee om te gaan en schakelt de AOb in voor advies.

Het valt aan te bevelen deze nare situatie eerst één-op-één met de collega te bespreken. Bereid het gesprek goed voor en benoem het hinderlijke gedrag zo concreet mogelijk. Voorkom een welles-nietesdiscussie door te benadrukken hoe het gedrag overkomt en wat het met je doet. Door dit gesprek krijgt de collega de mogelijkheid om, zonder tussenkomst van derden, zijn gedrag aan te passen. Dat kan onnodige escalatie voorkomen.

Veilige werkomgeving

Mocht dit niet baten, dan is het mogelijk de werkgever in te schakelen. De werkgever is op grond van de Arbowet namelijk verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Hij moet de risico’s in kaart brengen en maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting -waar pesten, agressie en (seksuele) intimidatie onder vallen- opnemen in het plan van aanpak en eventuele aanvullende protocollen. Het is raadzaam deze documenten bij de werkgever op te vragen. Vervolgens weet je welke stappen gezet kunnen worden en hoe de rol- en taakverdeling is.

De werkgever is op grond van de Arbowet namelijk verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving

In een meer discrete omgeving is het mogelijk het verhaal te vertellen bij de vertrouwenspersoon. Een luisterend oor is in het algemeen erg prettig en vaak al een aanzienlijk deel van de oplossing. Ook is het mogelijk met een van onze vakbondsconsulenten te spreken en, zo nodig, onze juristen in te schakelen. Dit laatste is bijvoorbeeld probaat indien je ten gevolge van het pestgedrag schade lijdt of je ziek moet melden.

AOb-leden kunnen met al hun individuele vragen terecht bij het Informatie en Advies Centrum. Meer weten over het lidmaatschap van de AOb? Ga naar deze pagina. 

Meer nieuws