Wat betekent de nieuwe Wwz-afspraak voor invallers?

In januari, februari en maart 2017 geldt de ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid tijdelijk niet. De bonden en de werkgeversorganisatie PO-raad hebben dit samen met minister Asscher van Sociale Zaken afgesproken. Scholen hoeven in die maanden geen leerlingen naar huis te sturen vanwege een griepgolf. Wat betekent deze afspraak voor jou als invaller?

Wat is de ketenbepaling van de Wet werk en zekerheid?

In de Wet werk en zekerheid mogen invallers in het onderwijs maximaal drie contracten in twee jaar tijd krijgen. In de cao primair onderwijs spraken de bonden en werkgevers af om dit te verruimen naar zes tijdelijke contracten in drie jaar tijd. Bij het zevende contract volgt automatisch een vast contract en moet het schoolbestuur de vervanger in vaste dienst aannemen. Invallers die een dag invallen voor een zieke leraar, hebben na die dag al één tijdelijk contract wat meetelt in de keten.

Wat verandert er precies in de maanden januari, februari en maart 2017?

Tijdens deze maanden geldt de ketenbepaling van de Wet werk en zekerheid niet als het gaat om kortdurende vervangingen vanwege onvoorzien ziekteverzuim.

Als je als invaller drie keer op een school lesgeeft vanwege een griepgolf, tellen deze contracten niet mee in die maanden voor de ketenbepaling.

Scholen kunnen invallers dus vaker inzetten zonder ze gelijk in vaste dienst te nemen tijdens deze maanden dat er veel zieke docenten zijn. Schoolbesturen kunnen dus meer tijdelijke contracten afsluiten.

Geldt deze afspraak voor alle onderwijssectoren?

Deze afspraak geldt alleen voor invallers die werken in het basis- en speciaal onderwijs.

Voor welke vervangingen geldt deze nieuwe afspraak?

De afspraak geldt alleen voor korte vervangingen bij onvoorzien ziekteverzuim. Als je invalt voor een docent die bijvoorbeeld met zwangerschapsverlof is, of ouderschapsverlof heeft, telt het niet.

Wat is de maximale vervangingsduur tijdens deze drie maanden?

Met deze nieuwe afspraak mag je als invaller een kortdurende vervanging aangaan voor maximaal 14 dagen per keer.

Zijn er een paar voorbeelden om de afspraak te verduidelijken?

Voorbeeld 1: Stel jij hebt als invaller een paar dagen in december op een school een docent vervangen. Vervolgens val je ook in januari, februari en maart 2017 nog een paar keer in en daarna word je gevraagd om te vervangen in de eerste week van april. Het contract in april is dan het tweede contract in de keten. De vervangingen in januari tot en maart tellen niet mee. ??

Voorbeeld 2: Jij hebt als vervanger al zes arbeidsovereenkomsten gehad voor bepaalde tijd en in januari, februari of maart 2017 val je weer in. De school hoeft je dan niet in vaste dienst te nemen, omdat in die maand de ketenbepaling niet geldt. Pas als je in april weer invalt, krijg je automatisch een vast contract omdat het dan het zevende contract is.

Waarom hebben de bonden dit afgesproken?

Het gaat om een tijdelijke oplossing omdat scholen de afgelopen maanden problemen hadden met het vinden van invalkrachten. Af en toe moesten scholen zelfs klassen naar huis sturen. Volgens de bonden komt dit door een tekort aan invallers.

Waar vind ik meer informatie over deze afspraak?

Ben je lid van de AOb? Neem dan contact op met het Informatie- en Adviescentrum (IAC) via 0900 – 462 63 63. Of vul het formulier met je vraag in op onze website.

Meer nieuws