Beeld: Typetank

Juridisch advies: Wanneer wordt een tijdelijke uitbreiding definitief?

Voor de tweede opeenvolgende periode krijgt een docent in het mbo een tijdelijke uitbreiding van haar uren. Ze zou deze tijdelijke uren graag vast gaan werken, maar haar werkgever wil dit niet. Heeft ze er toch recht op?

Het mbo is de enige onderwijssector waar werknemers na een tijdelijke uitbreiding van hun werktijd onder voorwaarden recht op vaste uren hebben. “Voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hbo geldt dit niet. Daar kan een werkgever in beginsel onbeperkt tijdelijke uitbreidingen geven zonder dat er recht op vaste uren ontstaat”, legt Wim Gulitz van het Informatie en Advies Centrum uit.

De uitzondering komt doordat de cao-mbo als enige onderwijssector de wetgeving uit het burgerlijk wetboek volgt. Er zijn twee mogelijkheden waardoor tijdelijke uren in vaste uren worden omgezet: of na meer dan drie tijdelijke contracten of na een aantal tijdelijke contracten binnen een periode van twee jaar. In beide gevallen mag er maximaal zes maanden tussen de opeenvolgende contracten zitten.

Uitzonderingen

Ook in het mbo gelden enkele uitzonderingen op deze regels. Ze gaan niet op voor tijdelijke contracten van leraren in opleiding en evenmin voor werknemers die na de aow-leeftijd doorwerken.

Wat betekent dit voor de mbo-docent? Helaas komt ze niet voor uitbreiding van haar vaste uren in aanmerking. “Het is een tweede tijdelijke uitbreiding van haar uren en de duur daarvan overschrijdt niet de twee jaar. Haar werkgever is daarom niet verplicht haar vaste uren uit te breiden”, vertelt Gulitz.

Meer nieuws