De zaak diende bij de rechtbank Midden Nederland in Utrecht
De zaak diende bij de rechtbank Midden Nederland in Utrecht

Beeld: Rechtspraak.nl

Vwo-leerling verliest rechtszaak over examen Frans

De Bredase vwo-leerling die vorige week een kort geding aanspande tegen het College voor Toetsen en Examens (Cvte) om een hoger cijfer voor het centraal schriftelijk Frans af te dwingen, heeft haar rechtszaak verloren.

De scholiere zakte voor haar eindexamen, onder meer doordat ze een 4,0 haalde voor het examen Frans. Haar antwoord op een van de vragen werd fout gerekend, maar daar kwam het College voor Toetsen en Examens later van terug.

Omdat alle examens toen al waren nagekeken, besloot het Cvte de zogenoemde normeringterm aan te passen. Door die maatregel kregen alle leerlingen de gewraakte vraag feitelijk cadeau, ongeacht het antwoord.

Niveau

De normeringterm is bedoeld om schommelingen in de moeilijkheidsgraad van examens door de jaren heen te compenseren. Uitgangspunt daarbij is dat het niveau van de leerlingen zo goed als gelijk blijft.

De leerling betoogde – via haar advocaat – dat ze nu is benadeeld. Ze zou een 4,1 hebben gehaald als haar antwoord was opgenomen in het correctievoorschrift. Ze zou dan een voldoende voor Frans op haar eindlijst hebben gekregen en haar diploma hebben gehaald.

Rechter: “Het behalen van een onvoldoende met een zo klein verschil in punten is voor iedereen die dit overkomt uitermate zuur. (…)  Echter, de systematiek van beoordelen heeft nu eenmaal in zich dat er grensgevallen zullen zijn.”

 

Volgens de rechter valt niet met zekerheid vast te stellen of de leerling inderdaad die 4,1 gekregen zou hebben als haar antwoord was goedgekeurd. De rechter oordeelt dat het Cvte de regels juist heeft toegepast, ook al kan dat voor sommige leerlingen nadelig uitpakken. Zakken met zo’n klein puntentekort is zuur, begrijpt de rechter, maar ‘de systematiek van beoordelen heeft nu eenmaal in zich dat er grensgevallen zullen zijn.’

Het examen kreeg overigens meer kritiek te verduren.

Neutraliseren

Hoe heeft het Cvte nu precies gerekend? In het vonnis wordt dat uitgelegd: ‘Na het examen bekijkt het CvtE of de N-term moet worden aangepast. In dit geval wilde het CvtE vraag 15 neutraliseren door iedereen de waarde van die vraag toe te kennen. Hierdoor kreeg iedere leerling als het ware vraag 15 cadeau door 9 x (1/51) = 0,176, afgerond 0,2 bij het cijfer op te tellen. Hierdoor werd het examen makkelijker, omdat er in feite nog 50 van de 51 vragen overbleven die goed moesten worden beantwoord. Om dit te compenseren moet de N-term omlaag, om er zo voor te zorgen dat dezelfde hoeveelheid leerlingen een voldoende zou halen. Om die reden heeft het Cvte de N-term eerst verlaagd naar N = 0,3, om daar weer 0,2 aan compensatie (afgerond) bij te tellen, zodat deze op 0,5 uitkwam.’

Meer nieuws