'Als je bestuur geen geld aanvraagt, loop jij loon mis'
'Als je bestuur geen geld aanvraagt, loop jij loon mis'

Beeld: Typetank

VSO-besturen moeten voor 1 oktober extra salaris aanvragen

Besturen in het voortgezet speciaal onderwijs hebben tot 1 oktober de tijd om extra salaris aan te vragen voor leraren die lesgeven in het deel van het VSO dat opleidt tot een diploma voortgezet onderwijs. “Check of je bestuur die aanvraag inderdaad doet, zodat je geen geld misloopt”, adviseert AOb-bestuurder Jelmer Evers.

In het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019 is ruim 16 miljoen euro opgenomen voor de beloning van leraren in het voortgezet speciaal onderwijs die les geven aan leerlingen met een uitstroomprofiel voor het vervolgonderwijs. Deze leraren geven les op het niveau van het voortgezet onderwijs, maar worden betaald volgens de cao voor het basisonderwijs.

Structureel

Er is nu structureel geld beschikbaar om de salariskloof voor deze leraren te verkleinen, maar besturen moeten dat geld wel jaarlijks aanvragen . “Veel besturen in het VSO blijken hier nog niet van op de hoogte te zijn”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers. “Ik adviseer onze leden om, al dan niet via de medezeggenschapsraad, hun bestuur te wijzen op deze regeling. Anders loop je als school – en als leraar – geld mis.”

De vakbonden en de PO-Raad maken zo snel mogelijk een afspraak over hoe het geld precies besteed gaat worden.

Meer nieuws