Steeds minder meisjes kiezen voor een hbo-lerarenopleiding. Vooral communicatieve en economische studies winnen aan populariteit onder vrouwen.
Steeds minder meisjes kiezen voor een hbo-lerarenopleiding. Vooral communicatieve en economische studies winnen aan populariteit onder vrouwen.

Beeld: Typetank

Vrouwen kiezen minder vaak voor lerarenopleiding

De populariteit van de lerarenopleidingen bij meisjes daalt, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Koos in de jaren negentig meer dan een kwart van alle meisjes in het hoger beroepsonderwijs voor een lerarenopleiding, inmiddels is dat teruggelopen naar 15 procent.

Als de lonen laag blijven, zullen ook vrouwen het onderwijs links laten liggen, zo voorspelt de Amerikaanse onderwijseconoom Eric Hanushek. Die trend is in Nederland al zichtbaar. Er gaan steeds meer vrouwen doorstuderen, tegelijkertijd verandert het keuzegedrag van meisjes in het hoger beroepsonderwijs, zo blijkt uit een analyse van de CBS-cijfers over de afgelopen decennia.

Daling

Zo zat in 1990 van het totaal aantal vrouwelijke studenten in het hbo nog 28 procent op een lerarenopleiding voor basis- of voortgezet onderwijs. In 2014 was dat gedaald tot 18 procent.
Omdat het CBS sinds die tijd een andere indeling van de opleidingen gebruikt is het niet mogelijk latere jaren goed met de periode 1990-2014 te vergelijken. Maar kijken we naar het percentage vrouwen dat in 2017 aan het eerste jaar van een lerarenopleiding begon, dan lijkt de trend door te zetten. Nog maar 15 procent van alle meisjes koos voor het onderwijs.

De keuze voor de zorgsector is in al die jaren min of meer stabiel rond de 30 procent. Het lijkt er op dat vooral communicatieve en economische studies in populariteit onder vrouwen winnen.

Stabiel

Bij de jongens verloor het onderwijs rond de eeuwwisseling aan populariteit, maar kent sindsdien een stabiele belangstelling. Tussen de 8 en 9 procent van alle jongens kiest voor een lerarenopleiding basis- of voortgezet onderwijs in het hbo. Ook in 2017 komt datzelfde percentage bij de eerstejaars terug.

1990 1995 2000 2005 2010 2014 2017*
Mannen 12% 12% 9% 9% 8% 8% 8%
Vrouwen 28% 27% 24% 25% 20% 18% 15%

Bron: CBS. 1990-2014 cijfers van totaal aantal studenten, 2017 alleen eerstejaars.

Lees ook: Internationaal onderzoek: meer leraren en beter onderwijs door hoger salaris 

Meer nieuws