Beurs voor instructeurs in het mbo start komend studiejaar

Met ingang van het studiejaar 2019-2020 komt een beurs beschikbaar voor instructeurs in het mbo. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de benodigde bekwaamheidseisen opgesteld en maakt middelen beschikbaar.

De beurs moet instructeurs die aan de bekwaamheidseisen voldoen in staat stellen zich verder te ontwikkelen of zich te bekwamen om door te kunnen stromen naar een hogere functie of een functie als docent. De beurs zal voorzien in een vergoeding voor studiekosten (voor instructeurs) en de kosten van studieverlof (voor de mbo-instelling).
Om tot een goed afgewogen regeling te komen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deze vragenlijst opgesteld. Verspreid de vragenlijst onder collega instructeurs: Hoe meer respons, hoe beter de regeling ingericht kan worden.

Meer nieuws