Roc Leiden
Roc Leiden

Beeld: Erik Zachte, Wikipedia (CC-licentie)

Voormalige top Roc Leiden niet aansprakelijk

Voormalige bestuurders en toezichthouders van Roc Leiden zijn niet aansprakelijk te stellen voor de financiële problemen door twee omstreden nieuwbouwprojecten. Dat oordeelt de rechtbank Midden-Nederland in een zaak die was aangespannen door de school. Het vastgoed-debacle kostte de mbo-school bijna de kop.

Roc Leiden, dat sinds de fusie met het ID College door het leven gaat als Mbo Rijnland, wilde de schade verhalen op twee voormalige bestuurders en dertien oud-toezichthouders. Volgens de rechtbank valt hun ‘geen ernstig verwijt‘ te maken. ‘Van belang daarbij is dat het bouwproject paste in de geest van die tijd, waarbij mbo-instellingen werden gestimuleerd tot concurrentie en tot het ontwikkelen van leerwerkparken.’ Op een aantal onderdelen oordeelt de rechtbank dat Roc Leiden haar verwijten onvoldoende heeft onderbouwd.

De rechtbank verbaast zich over het feit dat de voormalige toezichthouders überhaupt zijn aangeklaagd, terwijl de commissie Meurs daar geen aanleiding toe zag. Die commissie, ingesteld door toenmalig onderwijsminister Bussemaker, oordeelde eind 2015 hard over het vastgoed-debacle. Voormalige bestuurders, onder wie oud-voorzitter Jacques van Gaal, hadden ‘onverantwoorde risico’s’ genomen met de nieuwbouw. Ook over de rol van de raad van toezicht oordeelde de commissie overigens kritisch.

Anderhalf jaar duurde de civiele procedure, die geheel schriftelijk – zonder zitting – is verlopen. Een opmerkelijke passage uit het vonnis betreft de schade die Roc Leiden geleden stelt te hebben. De gedaagden betwisten dat er sprake is van schade, omdat de instelling 40 miljoen euro extra kreeg om het hoofd boven water te houden. Dat geld werd ingehouden op het landelijke mbo-budget en dus opgebracht door alle mbo-instellingen samen.

Mbo Rijnland bestudeert het vonnis, laat een woordvoerder weten.

Meer nieuws