Door te weten wat de regels zijn, kan de leraar conflicten in de kiem smoren.
Door te weten wat de regels zijn, kan de leraar conflicten in de kiem smoren.

Beeld: Jake Barnes – Flickr

Voorkom juridisch conflict met ouders

Ouders worden steeds mondiger. Ze accepteren beslissingen van de leraar niet altijd en halen vaker verhaal bij directie, klachtencommissies of zelfs bij de rechter. Daarom maakte de AOb voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs een brochure over potentieel juridische kwesties met ouders.

De publicatie ‘Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren in de school’ legt in eerste instantie uit wat de juridische kaders zijn waarbinnen leraren, leerlingen en ouders opereren.

Nederland heeft onderwijswetten, maar in de praktijk zijn vooral veel ‘schooleigen’ regels van toepassing. Deze zijn uitgewerkt in de schoolgids, het leerlingenstatuut, protocollen of gedragscodes. Afhankelijk van de kwestie spelen ook andere wetten of inspectiekaders een rol.

Verder staat de brochure vooral vol met praktijksituaties. Op bijna zestig vragen wordt antwoord gegeven. Vier voorbeelden*:

Aansprakelijkheid

 

Kan ik een 11-jarige leerling koffie en thee laten zetten?Ja, mits de keuken veilig is en er voldoende toezicht en instructie is. Is de leerling een jaar of zestien dan mag je verwachten dat hij ook zonder toezicht koffie kan zetten.

 

Informatie verstrekken

 

Moet ik apart 10-minuten gesprekken voeren met gescheiden ouders als de één onder geen beding met de ander wil afspreken?Ja, althans de school is wettelijk verplicht beide ouders te informeren. Bij veel gescheiden ouders kan de school wel het aantal contactmomenten terug brengen.

 

Meldplicht

 

Wanneer ben ik verplicht om vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling te melden?Als het goed is, heeft je schoolbestuur een meldcode voor signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Hierin staat een stappenplan.

 

Fysiek contact

 

Mag ik een leerling duwen of aan hem trekken als hij weigert de klas te verlaten?Nee, maar de situatie verandert wanneer de leerling een gevaar wordt voor zichzelf of zijn omgeving. Dan is bijvoorbeeld toegestaan de leerling bij de polsen te pakken.

 

Pieter Huisman, hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law schreef samen met AOb-medewerkers Frans Brekelmans en Marianne van Es dit naslagwerk. Weten wat je rechten en plichten zijn behoedt zowel de leraar als de school voor schade. Schade kan dan zijn: verlies van geld en tijd, maar ook verlies van de goede naam van de school of van je integriteit als professional, aldus de auteurs.

Weten wat je rechten en plichten zijn kan schade voorkomen

De brochure wordt vanmiddag om 15:00 uur gepresenteerd in het Onderwijscafé. De pdf is hier te downloaden.

*De antwoorden op de voorbeelden zijn ingekort en vereenvoudigd. Voor de volledige tekst, check Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren in de school.

 

Meer nieuws