Bron: Pixabay

Vo-docenten willen meer zeggenschap over examens

Het centraal eindexamen toetst vaak niet wat het zou moeten toetsen, en veel docenten willen meer zeggenschap over de inhoud van het examen. Dat blijkt uit een enquête van de AOb over de examens voortgezet onderwijs. Maandag 3 juni discussiëren docenten verder over dit onderwerp op het AOb-hoofdkantoor in Utrecht.

De Tweede Kamer spreekt binnenkort over de examens in het voortgezet onderwijs. Om te garanderen dat de stem van de beroepsgroep hierbij wordt gehoord, heeft de AOb een enquête gehouden over wat leraren met examenklassen vinden van de examens. In enkele dagen tijd kwamen er zo’n 1600 reacties binnen. “Het onderwerp leeft dus behoorlijk bij docenten”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel.

Zestig procent van de invullers wil meer zeggenschap over de inhoud van het centraal examen

Uit de enquête komen diverse punten van kritiek naar voren. Zo vindt zestig procent van de docenten die de enquête hebben ingevuld dat zijn of haar vak niet op de juiste manier wordt getoetst bij het centrale examen. Meer dan de helft vindt de antwoordmodellen van onvoldoende kwaliteit, en zestig procent wil meer zeggenschap over de inhoud van het centraal examen.

Maatwerk

De docenten van examenklassen blijken verder duidelijk voorstander te zijn van meer maatwerk. Ruim de helft van de invullers vindt dat er mogelijkheden moeten komen om op meerdere momenten in het jaar examen te doen. En bijna tachtig procent van de ondervraagden vindt dat leerlingen meer kansen moeten krijgen om op verschillende niveaus examen te doen.

“Interessante uitkomsten”, zegt AOb-bestuurder De Moel. “Ik kijk uit naar een boeiende discussie, aanstaande maandag.”

Lees de brief die de AOb aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de eindexamens via deze link. De uitslagen van de enquête vind je hier. 

Meer nieuws