Vso-medewerkers hebben in juni een bijzondere loonstrook omdat zij al eerder een arbeidsmarkttoelage ontvingen. Zij leveren niets in, maar er vindt eenmalig een administratieve handeling plaats.
Vso-medewerkers hebben in juni een bijzondere loonstrook omdat zij al eerder een arbeidsmarkttoelage ontvingen. Zij leveren niets in, maar er vindt eenmalig een administratieve handeling plaats.

Beeld: Nanne Meulendijks

Verwarring over verrekening op loonstrook in vso

De laatste loonstrook van juni levert bij meerdere medewerkers in het vso verwarring op. Zij zien staan dat de arbeidsmarkttoelage die ze kregen, komt te vervallen en er staat plots een ‘verrekening’ op de loonstrook. AOb-bestuurder Thijs Roovers legt uit hoe het zit. “Geen van de vso-medewerkers levert iets in. Dit is puur een administratieve handeling die je niet merkt in de portemonnee.”

Met de laatste cao primair onderwijs, waar ook het vso onder valt, is de loonkloof gedicht met het voortgezet onderwijs. Dit betekent voor medewerkers in het vso dat vanaf toen ook hun arbeidsmarkttoelage is komen te vervallen. Roovers: “Dat is logisch, want deze toelage is ooit ingesteld om meer in de buurt te komen bij het salaris in het voortgezet onderwijs. Maar dat is met het dichten van de loonkloof nu voor iedereen geregeld.”

Geen terugvordering

Bij de AOb kwamen van collega’s in het vso meerdere vragen binnen over hun loonstrook in juni en het beëindigen van de arbeidsmarkttoelage. Zij vroegen zich af: die toelage mocht toch helemaal niet teruggevorderd worden over de maanden januari tot en met mei 2022? De werkgeversorganisaties en de bonden hadden dat nadrukkelijk geschreven op hun sites. Roovers: “Dat is -voor zover wij het kunnen nagaan- ook niet gebeurd. Wij hebben geen signalen dat besturen dit hebben teruggevorderd.”

‘Vso’ers met vragen over hun loonstrook kunnen contact opnemen met de bond, zodat we jouw loonstrook kunnen checken’

Waar de verwarring in zit is het woord ‘verrekening’ zoals vso-medewerkers op hun loonstrook in juni kunnen zien. Hoe zit dat? Juni is de maand waarin vso-medewerkers hun nieuwe salaris terugzien op de salarisstrook. Iedereen ontvangt vanaf nu het nieuwe loon op basis van de nieuwe salarisschaal en verdient daarmee hetzelfde als collega’s in het voortgezet onderwijs. In bijna alle gevallen is dit nieuwe salaris hoger dan het oude salaris inclusief de arbeidsmarkttoelage vso. Daarom vindt er eenmalig in de maand juni een nabetaling plaats over het gemiste salaris van de maanden januari tot en met mei 2022.

Dubbelop

Maar tegelijkertijd gaat het óók om een verrekening van het nabetaalde salaris over de maanden januari tot en met mei 2022 en de ontvangen toelage over diezelfde maanden. Deze correctie is nodig omdat vso-medewerkers anders het nieuwe salaris inclusief nabetaling ontvangen plus de toelage. En dat is dubbelop. Roovers: “Ik betreur dat het vooraf niet duidelijker is uitgelegd. Vso’ers met vragen over hun loonstrook kunnen contact opnemen met de bond, zodat we jouw loonstrook kunnen checken.”

Als AOb-lid kan je alle cao-vragen stellen aan onze juridische medewerkers. Word lid! 

Meer nieuws