Volgens de wet moet de werkgever in principe ook het loon doorbetalen als er niet wordt gewerkt. De werknemer moet dan wel beschikbaar zijn om arbeid te verrichten en het uitblijven van werk moet voor rekening van de werkgever komen.
Volgens de wet moet de werkgever in principe ook het loon doorbetalen als er niet wordt gewerkt. De werknemer moet dan wel beschikbaar zijn om arbeid te verrichten en het uitblijven van werk moet voor rekening van de werkgever komen.

Beeld: Typetank

Uren inhalen in het nieuwe schooljaar

Docenten mogen in de regel maximaal 1659 uur per jaar worden ingezet. Soms wordt een leerkracht echter voor minder uur ingeroosterd. Moeten deze uren het volgende schooljaar worden ingehaald?

Joyce is als natuurkundedocent werkzaam in het voortgezet onderwijs en ieder jaar gaat ze met haar mentorklas op excursie naar Venlo. Dit jaar vallen de kosten onverwachts hoog uit en daarom gaat het uitje op het laatste moment niet door. De juf biedt aan om in deze periode andere taken te verrichten. Die zijn op het moment echter niet voorhanden, zo meldt haar werkgever. Juf Joyce blijft deze dagen daarom thuis.

Inhalen

Niet lang erna ontvangt de leerkracht haar jaartaak voor het komende schooljaar. Daarin staat dat zij het jaar ruim 1680 uur wordt ingezet. Ze vraagt haar leidinggevende om uitleg. Hij vertelt haar dat ze vorig jaar minder dan 1659 uur heeft gewerkt, omdat de excursie niet doorging. Deze uren moet ze dit schooljaar inhalen. De beduusde Joyce geeft aan dat ze erop terug zal komen.
Als lid van de AOb schrijft de juf een mail naar de juridische dienst. Mag de werkgever deze uren zomaar verrekenen met de uren van vorig jaar? Joyce is verontwaardigd, want ze heeft aangeboden om in plaats van het kamp andere taken te verrichten.

Joyce is verontwaardigd, want ze heeft aangeboden om in plaats van het kamp andere taken te verrichten

Afwentelen

Een jurist van de AOb beantwoordt haar mail. Volgens de wet moet de werkgever in principe ook het loon doorbetalen als er niet wordt gewerkt. De werknemer moet dan wel beschikbaar zijn om arbeid te verrichten en het uitblijven van werk moet voor rekening van de werkgever komen. De cao maximeert de jaartaak, dus een docent kan in principe wel minder worden ingezet.
In deze casus komt de annulering van de excursie voor rekening van de werkgever. Joyce heeft aangeboden ander werk te verrichten, maar de school heeft hiervan geen gebruikgemaakt. De werkgever mag dit vervolgens niet op de leerkracht afwentelen.

Het uitblijven van werk moet voor rekening van de werkgever komen

De jurist van de vakbond biedt dan ook aan om hierover een brief te schrijven richting de werkgever, waarin hij het voorgaande toelicht. Joyce is akkoord en twee weken later ontvangt de leerkracht een brief terug van haar werkgever. Haar jaartaak is aangepast naar 1659 uur en de juf hoeft het geannuleerde kamp niet in te halen. De leerkracht haalt opgelucht adem.
Leden die hetzelfde meemaken als Joyce, kunnen contact opnemen met de juridische dienst. In de regel staat de docent namelijk sterk en moet de jaartaak worden aangepast.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen. AOb-leden kunnen bij juridische kwesties contact opnemen met de juridische dienst van de AOb.

Meer nieuws