De tool om te berekenen hoeveel werkdrukgeld jouw school krijgt, is vernieuwd. Je kunt 'm nu gebruiken met de bedragen voor aankomend schooljaar 2021/2022.
De tool om te berekenen hoeveel werkdrukgeld jouw school krijgt, is vernieuwd. Je kunt 'm nu gebruiken met de bedragen voor aankomend schooljaar 2021/2022.

Beeld: Pixabay

Bereken hoeveel geld jouw school krijgt voor werkdrukverlaging

Benieuwd hoeveel geld jouw school aankomend schooljaar krijgt om de werkdruk aan te pakken? Bereken het met de handige tool.

In 2018 sloten de bonden samen met Onderwijsminister Arie Slob het werkdrukakkoord af om de hoge werkdruk te bestrijden. De schoolteams mogen zelf bepalen hoe ze het werdrukgeld gaan gebruiken en kunnen met de tool (let op: het gaat om een excel-bestand) goed zien hoeveel geld hun eigen school krijgt.

Naar voren

Nu is de tool aangepast aan de nieuwe bedragen voor aankomend schooljaar. Onderwijsminister Slob meldde in een Kamerbrief dat er 380 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor 2021/2022. Een deel hiervan is bestemd voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het reguliere basisonderwijs ontvangt 252 euro per leerling, het speciaal basisonderwijs ontvangt 379 euro per leerling en het vso ontvangt 505 euro per leerling.

“Schoolteams kunnen kijken hoe het dit jaar is gegaan met het werkdrukgeld en een kleine evaluatie houden”, zegt AOb-sectorbestuurder Anton Bodegraven. “Willen ze het geld nogmaals op dezelfde manier inzetten of zijn ze tegen andere dingen aangelopen. Hoe het werkdrukgeld wordt besteed, is onderdeel van het gesprek over het werkverdelingsplan.”

‘Hoe het werkdrukgeld wordt besteed, is onderdeel van het gesprek over het werkverdelingsplan’

Bereken het!

Bereken ook hoeveel jouw school krijgt voor werkdrukverlaging. Wat moet je doen? Download dit Excel-model en vul daar het brin-nummer van je school in. Het model berekent dan hoeveel budget de school krijgt om de hoge werkdruk aan te pakken.

De hoogte van het budget is afhankelijk van het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar. Voor 2021/2022 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal (van hoofd-en nevenvestiging) per 1 oktober 2020. Deze extra middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Download: Excel-model extra middelen aanpak werkdruk 2021/2022

Benieuwd wat andere scholen doen met het geld? Via deze link zie je voorbeelden op andere scholen. 

Meer nieuws