Update cao middelbaar beroepsonderwijs

De huidige cao-mbo is op een paar punten vernieuwd en aangepast aan nieuwe wetgeving. Het gaat over het hoofdstuk waarin de regeling over ziekte en arbeidsongeschiktheid staat beschreven. De aangepaste cao geldt vanaf 1 mei 2018.

De laatste versie van de cao-mbo kun je via deze link downloaden. De bonden en de werkgevers hebben de Ziekte-en Arbeidsongeschiktheidsregeling (Bijlage F) technisch aangepast aan nieuwe wetgeving. Bij de totstandkoming van deze cao was al afgesproken dat cao-partijen hierover zouden overleggen om tot een tekstuele aanpassing te komen.

Nu is de nieuwe tekst over deze regeling klaar. Werknemers van wie de eerste ziektedag op of na 1 mei 2018 ligt hebben met de nieuwe regeling te maken. Het personeel dat voor die datum ziek was, blijft onder de oude regeling vallen.

De wijziging heeft gevolgen voor een aantal andere artikelen in de cao. Deze zijn daarom ook aangepast. De AOb heeft een handige tabel waarin je kunt zien om welke artikelen het gaat en wat er precies is aangepast.

Download: Laatste versie cao middelbaar beroepsonderwijs 2016-2017 inclusief update Ziekte-en Arbeidsongeschiktheidsregeling.
Download: De nieuwe Ziekte-en Arbeidsongeschiktheidsregeling 
Download: Tabel overzicht wijzigingen van cao-artikelen

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER