Uitgevers in hoger beroep tegen Snappet

De grote educatieve uitgevers zien met lede ogen aan dat Snappet digitale lesboekjes op de markt brengt die aansluiten op hun lesmethoden. Dat doen de uitgevers liever zelf. Ze verloren hun eerste rechtszaak tegen Snappet (een systeem waarbij leerlingen lesstof verwerken op een tablet), maar zijn in hoger beroep gegaan.

“Wij zien een gestage groei in de aanschaf en het gebruik van digitaal lesmateriaal”, zegt Stepan de Valk, directeur van de GEU, de brancheorganisatie van educatieve uitgevers. “Die groei is een brede tendens. Snappet en Gynzy passen daar in, maar veel educatieve uitgevers hebben op dit moment ook eigen digitale varianten van hun papieren werkboeken.”

Het digitaal verwerken van de lesstof heeft diverse voordelen, zegt De Valk. “Leerlingen krijgen bijvoorbeeld direct feedback, de opgaven kunnen zich automatisch aanpassen aan het niveau van een leerling. Verder krijgt de leerkracht direct zicht op de vorderingen van de leerlingen. De digitale varianten van de lesboekjes bieden ook nieuwe mogelijkheden voor het aanbieden van formatieve toetsen: toetsen die niet gericht zijn op meten, maar die onderdeel zijn van het leerproces.”

Eigen digitale werkboekjes

De educatieve uitgevers vullen hun eigen lesmethoden echter wel graag aan met hun eigen digitale werkboekjes. En niet met die van Snappet. Want Snappet kopieert hun werkboekjes weliswaar niet, maar volgt wel akelig dicht de leerlijn. Als er in het papieren werkboekje van een educatieve uitgever bijvoorbeeld moet worden berekend hoeveel broeken een kledingwinkel verkoopt, dan geeft Snappet dezelfde soort opgaven over bijvoorbeeld een fietsenmaker die fietsen verkoopt.

De GEU spande hierover vorig jaar een rechtszaak aan tegen Snappet, maar verloor die. De rechtbank oordeelde dat een leerlijn voortkomt uit didactische inzichten: een leerlijn is geen creatieve intellectuele schepping en valt daarom niet onder het auteursrecht.

Hoger beroep

Tegen die uitspraak is de GEU in hoger beroep gegaan. “Bekijk het als de verfilming van een boek”, zegt De Valk. “Daarvoor moet je officieel toestemming hebben, want de lijn van het boek komt terug in de film. Het gaat niet om de dialogen, die zijn in het boek en in de film toch vaak anders. Het gaat om de lijn. En dat is volgens ons ook het geval bij de leerlijnen.”
Er is nog geen datum vastgesteld voor de zitting van het hoger beroep. “Wij denken dat wij de rechter gaan overtuigen van ons gelijk”, zegt De Valk. “Wij willen dat er helderheid komt over de spelregels. Over wat mag en wat niet mag. In het belang van alle marktpartijen en auteurs en in het bijzonder van de bij ons aangesloten uitgeverijen.”

Lees het hele artikel: ‘School neemt afscheid van werkboekjes’ uit Onderwijsblad 11 van 3 juni hieronder.

Download: School neemt afscheid van werkboekjes

Meer nieuws