Tweede Kamer wil werkdruk leraren verlichten

Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen om de werkdruk in het basisonderwijs verlichten. De klassen moeten kleiner, er moeten meer onderwijsondersteuners komen en minder administratie. Ook moet het salaris van basisschoolleraren omhoog. Toch kwam het niet tot concrete plannen, vanwege de formatie.

Dat bleek vanmiddag tijdens het plenair debat in de Tweede Kamer waar de publieke tribune vol zat met basisschoolleraren.

 

De Tweede Kamer was het erover eens: leraren op basisscholen hebben het te druk. De SP, D66 en PVV wezen op het hoge burn-out percentage in het onderwijs. Ook de administratieve rompslomp, zoals het maken van verslagen, het structurele overwerk en het lage salaris waren punten die meerdere Kamerleden aanstipten. SP-Kamerlid Peter Kwint pleitte voor afschaffing van de laagste LA-salarisschaal. “Dat is een eerste stap”, aldus Kwint, die hiervoor ook een motie indiende. Ook de PVV is voor het afschaffen van deze salarisschaal.

Goede beloning

Onder meer de SP, 50Plus, de PvdA, D66 en GroenLinks noemden specifiek de kleinere klassen en een betere beloning voor leraren. Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) vroeg aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs of hij een eerste stap gaat zetten bij de onderwijsbegroting als het gaat om het loon van de basisschoolleraren.

‘Een goede beloning is essentieel’, aldus Van den Hul.

Tijdens het debat ging het ook over de berg papierwerk waar veel basisschoolleraren tegenaan lopen. Dekker herhaalde wat hij eerder zei en riep de aanwezige leraren op te stoppen met het maken van onzinnige verslagen. ‘Ga de discussie aan als het niets bijdraagt aan de kwaliteit. Stop er dan mee’, aldus Dekker. Volgens de staatssecretaris zouden leraren een stevig gesprek moeten voeren met hun schooldirectie.

Lumpsum

De bekostiging van het onderwijs, de lumpsum, was een ander punt van discussie. De Kamer wilde van Dekker weten of hij kan bewijzen dat de bekostiging toereikend zou zijn en of het goed wordt uitgegeven. Zo vroeg Kamerlid Michel Rog (CDA) of de staatssecretaris weet hoeveel scholen nog geld op de plank hebben liggen. Dekker vond dat schoolbesturen het vertrouwen moeten krijgen en dat het geld echt niet in een groot zwart gat is verdwenen. “Dat doet geen recht aan de werkelijkheid”, aldus Dekker.

Formatie

Tijdens het debat wisten de Kamerleden ook dat ze vandaag niet tot concrete plannen zouden komen. Kamerlid Paul van Meenen (D66) zei dat ze vandaag niks kunnen betekenen voor de aanwezige leraren. “We zitten in het formatieproces.” Ook staatssecretaris Dekker benadrukte dat hij er als demissionair staatssecretaris stond. “Ik begrijp dat het tijdens de formatie spannende tijden zijn voor het onderwijs. Tegelijkertijd hoop ik op begrip.” Dekker vond dan ook dat het afschaffen van schaal LA en het verschil in loon tussen primair en voortgezet onderwijs vragen zijn voor een volgend kabinet. Hij liet blijken dat hij geen voorstander is van het nemen van maatregelen.

Volgende week dinsdag stemt de Kamer over de ingediende moties.

Meer nieuws