Kom naar de publieke tribune of volg live de live-uitzending!
Kom naar de publieke tribune of volg live de live-uitzending!

Beeld: Pixabay

Tweede Kamer: brief over loonruimte moet openbaar zijn

‘Geheime brieven’ van het ministerie aan de schoolbesturen die laten zien hoeveel loonsverhoging mogelijk is, moeten openbaar zijn. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer, zo bleek gisteren tijdens stemmingen over moties.

PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul diende de motie in samen met D66, GroenLinks, SP en kreeg steun van de PVV, Partij voor de Dieren, DENK en Forum voor Democratie. Via Twitter liet het Kamerlid weten dat het de ‘hoogste tijd is voor een eerlijke onderhandelingspositie voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners’.

Ongelijke positie

Voorafgaand aan elke cao-onderhandeling stuurt het ministerie van Onderwijs een ‘ruimtebrief’ aan de schoolbesturen. In de brief staat wat de maximaal beschikbare loonruimte is bij de cao-onderhandelingen. De AOb zit samen met andere onderwijsbonden ook aan de cao-tafel, maar weet niet wat er in die brief staat en daarom ook niet of besturen de ruimte voor loonsverhogingen ook echt voor salarissen gebruiken. In de motie staat dat de geheime brieven leiden tot een ongelijke onderhandelingspositie.

Financiering

De Kamer stemde gisteren ook over moties die zijn ingediend tijdens het debat over de lumpsum: de manier waarop het Nederlands onderwijs wordt gefinancierd. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de regering bekijkt wat de effecten zijn van het instellen van een minimumpercentage dat schoolbesturen aan onderwijspersoneel moeten uitgeven. De SP diende hiervoor samen met D66 een motie in.

Ook de motie van Kamerlid Paul van Meenen (D66) waarin de Kamer de regering oproept samen met leraren, schoolleiders en besturen de hoofdlijnen van de begroting te omschrijven, haalde het. In het primair- en voortgezet onderwijs krijgen medezeggenschapsraden hierop instemmingsrecht, maar niet duidelijk is wat er precies onder de hoofdlijnen valt. Ook de AOb vindt het belangrijk dat er een duidelijke definitie komt.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER