De stijgende pensioenpremies waren een lastig punt bij de cao-onderhandelingen.
De stijgende pensioenpremies waren een lastig punt bij de cao-onderhandelingen.

Beeld: Typetank

Twee procent loonsverhoging plus eenmalig 880 euro voor de nieuwe cao hbo

Alle werknemers in het hbo krijgen in november 880 euro en per februari volgend jaar een loonsverhoging van 2 procent. Dat is het onderhandelingsresultaat van de vakbonden en de werkgevers, dat komende week aan de leden wordt voorgelegd.

De eenmalige uitkering van 880 euro in november is bruto en naar rato van het dienstverband. De loonsverhoging van twee procent gaat in per 1 februari 2022. “Dit is dan een loonsverhoging van twee procent over, in totaal, een periode van vijftien maanden”, zegt AOb-bestuurder Douwe van der Zweep. “Dat percentage loopt goed in de pas met de cao-akkoorden in het mbo en de universiteiten.”

Bij de cao-onderhandelingen waren de stijgende pensioenpremies een lastig punt. Die premies stijgen dit jaar en volgend jaar, en dat gaat ten koste van de loonruimte. Van der Zweep: “We zijn uiteindelijk op een percentage uitgekomen waar iedereen mee kan leven.”

‘De werkdrukplannen waren van vóór corona en online werken. Die moeten worden geactualiseerd’

Verder is afgesproken dat medezeggenschapsraden in de hogescholen de bestaande werkdrukplannen gaan updaten. “Die plannen dateren van vóór corona”, zegt Van der Zweep. “Er is dus geen rekening gehouden met het feit dat er steeds meer online wordt gewerkt.”

Onbereikbaarheid

In de nieuwe werkdrukplannen moeten afspraken staan over zaken als de beschikbaarheid van werkplekken voor online werken, het aantal uren beeldschermwerk en het recht op onbereikbaarheid. Van der Zweep: “Als je niet oppast gaat het werk via mail, app en Teams of Zoom de hele dag dóór. Dat is niet de bedoeling.”

Taakopdrachten

De medezeggenschapsraden gaan ook toetsen of de hbo-werkgevers hun personeel realistische taakopdrachten geven. Wat betekent dat mensen genoeg tijd en middelen moeten krijgen om hun taken uit te voeren.

Tot slot onderzoeken de cao-partijen vóór 1 april 2022 regelingen om nieuwe werknemers goed te begeleiden en hun werkdruk te verlichten, en om oudere werknemers vitaal de AOW-leeftijd te laten bereiken.

De AOb-leden in het hbo worden via een nieuwsbrief uitgenodigd om hun stem over het onderhandelaarsakkoord te laten horen. Op 20 september is er een online informatiebijeenkomst.

Meer nieuws