Transparantie passend onderwijs laat te wensen over

Slechts de helft van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zet actief de volledige financiële jaarstukken over 2016 online. Een kleine dertig procent heeft geen of een verouderd financieel jaarverslag op z’n website staan.

Dat blijkt uit een inventarisatie op basis van ruim de helft (79 van de 152) van de swv’s in het primair en voortgezet onderwijs eind oktober en november. Dat is vier maanden nadat de jaarcijfers bij het ministerie zijn ingeleverd. Een vijfde van de swv’s heeft een beperkte vorm van financiële jaarverantwoording gepubliceerd, maar niet de volledige jaarstukken inclusief de jaarrekening 2016.

Inventarisatie 79 van de 152 samenwerkingsverbanden
Onverkorte jaarrekening 2016 staat online 42 swv’s
Beperkt financieel verslag 2016 online 14 swv’s
Geen of verouderde financiële jaarstukken 23 swv’s

Bron: websites samenwerkingsverbanden

Bij navraag worden de documenten gemaild. Soms is het publiceren “aan de aandacht ontsnapt”, en worden de jaarstukken alsnog online gezet. Soms is het juist een bewuste keuze omdat samenwerkingsverbanden vinden dat de jaarrekening geen goed beeld geeft van hun financiën, omdat de regels voor de jaarverslaggeving nog niet op swv’s zijn afgestemd.

Het ministerie van Onderwijs werkt sinds vorig jaar aan wetgeving die publicatie van de jaarstukken door onderwijsinstellingen verplicht moet stellen.

Dashboard

Een bedenkelijke ontwikkeling is dat sommige openbare gegevens over samenwerkingsverbanden naar een besloten omgeving zijn verhuisd. In een afgeschermd dashboard, dat wordt beheerd door besturen, kunnen samenwerkingsverbanden zich onderling vergelijken.

Het ministerie van Onderwijs heeft de afgelopen tijd een overzichtelijke publiekswebsite (swv.passendonderwijs.nl/po en swv.passendonderwijs.nl/vo) met kengetallen over onder meer budgetten en leerling-ontwikkeling per samenwerkingsverband stilletjes van deze data ontdaan. Wie de gegevens wil inzien, moet ze bij het ministerie opvragen.

Verouderd

In een eerste reactie aan het Onderwijsblad stelde een OCW-woordvoerder dat de kengetallen een ’tijdelijke service’ waren en dat er een openbaar deel zal komen in het besturen-dashboard. In tweede instantie voegt ze eraan toe dat de website niet vaak zou worden bezocht, dat de informatie verouderd zou zijn en bovendien zou dubbelen. Daarnaast: ‘De gegevens op het dashboard kunnen wij niet zelf openbaar maken, die zijn van de raden.’

Volgens een woordvoerder van de PO Raad komt er voorlopig geen publieke toegang tot het dashboard. Dat zou met name met privacy-regels te maken hebben. Volgens de woordvoerder wordt de openbare kengetallen-website door geïnteresseerden wel degelijk gemist. ‘In ons meest recente overleg kwam naar voren dat OCW nog steeds veel vragen krijgt per mail over de kengetallen.’ Wel wordt er gekeken of een deel van de data via DUO gepubliceerd zou kunnen worden.

Samenvoegen

DUO publiceert al een toenemende hoeveelheid gegevens over onderwijsinstellingen via databestanden. Dat is een goede ontwikkeling. Al zijn die gegevens niet voor iedereen even makkelijk te gebruiken: voor een beeld over een specifiek samenwerkingsverband is het bijvoorbeeld nodig om meerdere databestanden te combineren.

De Algemene Rekenkamer schreef afgelopen voorjaar weinig van het dashboard te verwachten op het gebied van transparantie.

Meer nieuws