Terugvordering Artez was een slepende zaak
Terugvordering Artez was een slepende zaak

Bron: Pixabay

Terugvorderen topsalaris Artez was een kostbare zaak

Het terugvorderen van 44 duizend euro aan topsalaris van een voormalige interim-bestuurder bij hogeschool Artez kostte de Onderwijsinspectie alleen al aan personeelsinzet het drievoudige daarvan. Daarnaast huurde de inspectie voor 85 mille aan juridische bijstand in.

Dat blijkt uit een specificatie van de kosten die het Onderwijsblad bij de Onderwijsinspectie opvroeg. Het betreft een inschatting die de inspectie heeft gemaakt, nadat vorige maand door GroenLinks Kamervragen waren ingediend over de kwestie. Aanleiding voor die vragen was het Onderwijsblad-bericht dat de slepende topsalaris-zaak na bijna vier jaar eindelijk is afgesloten met een terugvordering van 44 duizend euro. De zaak was een juridische testcase voor de destijds net ingevoerde Wet normering topinkomens (Wnt).

Substantieel

In antwoord op de Kamervragen bevestigde onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) deze maand dat de zaak-Artez de overheid een veelvoud van het teruggehaalde salaris heeft gekost, namelijk 350 duizend euro. Een ‘substantieel deel’ daarvan zou toe te schrijven zijn aan informatie-verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en ingehuurde juridische bijstand.

Volgens de onderliggende uitsplitsing, die Van Engelshoven niet naar de Kamer stuurde, blijkt de grootste kostenpost de manuren bij de inspectie zelf: 140 duizend euro. Externe juridische bijstand kostte 85 mille. De departementen van OCW en Binnenlandse Zaken hebben samen 30 mille aan tijdsbeslag opgegeven.

Het afhandelen van Wob-verzoeken zou 90 mille hebben gekost. Ook het Onderwijsblad diende twee Wob-verzoeken in, omdat de zaak zich bijna geheel achter gesloten deuren afspeelde.

Bron: Onderwijsinspectie

Gedwongen

De zaak-Artez was een juridische worsteling, zo bleek uit de reconstructie van het Onderwijsblad een jaar geleden. Het was de eerste keer dat een voormalige bestuurder werd gedwongen salaris terug te betalen aan een onderwijsinstelling.

Hoeveel Artez aan kosten heeft gemaakt is niet bekend. De hogeschool moest in eerste instantie zelf een teveel aan salaris zien terug te halen. Toen dat niet lukte, kwam de bal weer bij de inspectie te liggen.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER