Je kunt maximaal de helft van je vakbondscontributie terug krijgen.
Je kunt maximaal de helft van je vakbondscontributie terug krijgen.

beeld: Pixabay

Teruggave vakbondscontributie bij universiteiten

Ben je lid van de AOb, werk je aan een universiteit of onderzoeksinstelling en wil je profiteren van de regeling teruggave vakbondscontributie? Hier lees je hoe.

Voor de teruggave *Read this article in Englishkun je gebruik maken van het keuzemodel van jouw universiteit of onderzoeksinstelling. Hierdoor krijg je maximaal de helft van je vakbondscontributie terug. Voor die teruggave is het AOb-formulier dat leden deze maand per post hebben ontvangen niet nodig. De interne regeling van de universiteit of onderzoeksinstelling geeft aan hoe je gebruik kunt maken van de vakbondscontributieregeling en welke mogelijkheden je daarvoor kunt inzetten. Naast een verhoging van de eindejaarsuitkering, is het bijvoorbeeld soms ook mogelijk de teruggave door jouw werkgever uit te laten betalen in verlofdagen of in vakantiegeld.

Bewijs van lidmaatschap

Vaak vraagt de werkgever een bewijs van lidmaatschap van een vakbond en een bewijs van betaling van de contributie. Dat bewijs kun je leveren met een uitdraai van jouw gegevens uit MijnAOb en daarnaast met een bankafschrift waarop jouw betalingen aan de AOb staan.

Als je de contributie van de AOb jaarlijks in één keer betaalt, dan ontvang je daarvoor een acceptgiro van de AOb. Je kunt van deze acceptgiro een kopie maken. Deze kopie is ook een bewijs van jouw lidmaatschap en de hoogte van jouw contributie.

Heb je nog een vraag over de teruggave van de vakbondscontributie? Neem dan contact op met het Informatie en Adviescentrum van de AOb door een mail te sturen.

In English: ‘Refund of trade union contribution for university employees’

 

Meer nieuws

Aflopende cao’s verlengd

De cao’s in het primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs zijn stilzwijgend verlengd. Dit betekent dat de afspraken uit de huidige cao’s uit deze sectoren blijven... LEES VERDER