Meisjes op havo, vwo en mbo kiezen vaker voor een technische richting dan tien jaar geleden.
Meisjes op havo, vwo en mbo kiezen vaker voor een technische richting dan tien jaar geleden.

Beeld: TechniekBeeldbank.nu

Technische richting vaker gekozen door meiden

De technische richtingen op havo, vwo en mbo zijn steeds minder een ‘mannending’, CBS-cijfers laten zien dat de meiden met een inhaalslag bezig zijn. Zij kiezen veel vaker dan tien jaar geleden voor een technische richting. ‘Er is een duidelijke toename te zien’, aldus Tanja Traag van het CBS in een video op de website.

Tien jaar geleden koos 2 procent van de meisjes op de havo voor het profiel Natuur en Techniek met verplichte vakken als wiskunde B en natuur- en scheikunde, dit schooljaar is het aandeel toegenomen tot 10 procent. In het vwo ging het tien jaar geleden om ongeveer één op de twintig meisjes dat een technische richting koos. Dat is nu ongeveer één op de drie. ‘Met de invoering van de vernieuwde tweede fase in het voortgezet onderwijs is het aandeel meiden aanzienlijk toegenomen’, aldus het Traag van het CBS.
Door de tweede fase werd het makkelijker om een dubbelprofiel te kiezen waarbij leerlingen de profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek combineren.

Mbo

In het mbo halen meisjes sinds 2010/2011 vaker een technisch diploma. Het aandeel groeide van 6 procent naar 11 procent in 2015/2016. Wel halen meiden op het mbo vaker een ander techniekdiploma dan jongens, vooral in de kleding- en schoenenindustrie, vormgeving en audiovisuele productie.

De technische richting is op het vmbo het minst populair bij meiden. Dit schooljaar koos 4 procent van de meisjes in het derde en vierde leerjaar voor de richting. Dat is aanzienlijk minder dan het aandeel jongens met 33 procent.

Vervolgopleiding

Toch zorgt het vaker gekozen technische profiel er nog niet voor dat er meer vrouwen een diploma halen in een technische richting. ‘Het aandeel vrouwen op hbo en wo loopt nog steeds achter’, aldus Traag. Het aandeel vrouwen met een diploma in de techniek, industrie of bouwkunde, nam tot van 2 procent in 2006/2007 tot 3 procent in 2015/2016. Het aandeel mannen lag op 15 procent in 2015/2016.

Meer nieuws

Machtsmisbruik in een kleine wereld

Onacceptabel gedrag op de werkvloer? De normen veranderen, maar nog niet snel genoeg, vindt universiteitshoogleraar Naomi Ellemers. Ze is voorzitter van de KNAW-commissie die gaat... LEES VERDER

Abuses of power in a small world

Unacceptable behaviour in the workplace? Norms are changing, but not yet quickly enough according to university professor Naomi Ellemers. She chairs the Royal Netherlands Academy... LEES VERDER

Pensioenpremie ABP stijgt in 2021

Het ABP, het pensioenfonds waar onderwijspersoneel bij aangesloten is, verhoogt de pensioenpremie volgend jaar. De premie stijgt van 24,9 naar 25,9 procent. Wie een ABP... LEES VERDER